Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ: διακήρυξη και ψηφοδέλτιο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΗΣ

[ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΜΕ), ΜΑΡΤΗΣ 2015]

ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΕ»

Α. Ποια ΕΜΕ θέλουμε όσοι συμμετέχουμε στην «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ»

Στην αρχή του 2015 και ενώ διερχόμαστε το 6ο χρόνο της ανθρωπιστικής – οικονομικής κρίσης που φόρτωσαν στις πλάτες μας… Για όλους εμάς, που είμαστε η πλειονότητα, και στηρίζουμε, συμμετέχουμε και ψηφίζουμε την «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» στις επικείμενες εκλογές για Δ.Σ. και Εξελεγκτική Επιτροπή, στο κατώφλι των 100 χρόνων της ΕΜΕ, το ζητούμενο στις μέρες μας είναι μια Παιδεία, σε επιστημονική βάση, που να υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και προαπαιτούμενο στη διαδικασία για οικονομική απελευθέρωση και ανάπτυξη, υπέρ των λαών και όχι  για χάρη των δανειστών…

Οπότε το ζητούμενο είναι μια ΕΜΕ για την κοινωνία και όχι στην υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Μια ΕΜΕ για τα Μαθηματικά και τους μαθηματικούς. Μια ΕΜΕ με διαφάνεια και εσωτερική δημοκρατία. Με δυο λόγια όσα μας στέρησαν τα Δ.Σ. της ΕΜΕ μέχρι τώρα με κορύφωση τη δράση του μονοπαραταξιακού Δ.Σ. που ενέσκηψε με τις εκλογές του 2013.

● Η ΕΜΕ και η κοινωνία

Κάθε επιστημονικό σωματείο όπως και η ΕΜΕ οφείλει να είναι ένα κέντρο παραγωγής ιδεών που επηρεάζουν, επηρεάζονται και ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο. Την παρουσία τους η κοινωνία την αντιλαμβάνεται  κατά δύο τρόπους: α) άμεσα και β) έμμεσα. Continue reading

Παρεμβάσεις ΔΕ: Κ.ΑΝ.Ε.Π – ΓΣΕΕ: Πιστός υπηρέτης της πολιτικής κυβέρνησης – κεφαλαίου – ΕΕ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δ.Ε.

Κ.ΑΝ.Ε.Π – ΓΣΕΕ: Πιστός υπηρέτης της πολιτικής κυβέρνησης – κεφαλαίου – ΕΕ

«Η δημιουργία του Ε.Q.F(Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων)

συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική της δια βίου μάθησης καθώς

και με τις πολιτικές που προωθούνται στο πλαίσιο όλων

των συνθηκών και συμφωνιών στο πεδίο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής,

γεγονός το οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να αξιολογήσει ενεργητικά,

μέσα από την ανάληψη δράσης για την προώθηση

της δημιουργίας τόσο ενός έγκριτου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

όσο και ενός αξιόπιστου συστήματος αναγνώρισης, έγκρισης,

κατοχύρωσης και επικύρωσης των προσόντων»

Από τις θέσεις του Κ.ΑΝ.Ε.Π – ΓΣΕΕ

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.Ε.Π) της ΓΣΕΕ ανακοίνωσε πρόσφατα την υλοποίηση του δεύτερου κύκλου σεμιναρίων ενδοσχολικής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας. Με δέκα θεματικούς κύκλους, που εμπλέκουν τις «σύγχρονες θεωρίες μάθησης», «το σχολείο και τη διαχείριση κρίσεων», μέχρι «την οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων» και «την επαγγελματική εκπαίδευση / κατάρτηση και τη Μέθοδο της Μαθητείας», το Κ.ΑΝ.Ε.Π επιδιώκει να αποτελέσει έναν ακόμα πυλώνα στήριξης και εφαρμογής της πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ – κεφαλαίου στην εκπαίδευση.

Είναι γνωστό ότι η λειτουργία και οι δράσεις που υλοποιεί το Κ.ΑΝ.Ε.Π – ΓΣΕΕΕ έχουν την αιγίδα και τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση και εναρμόνιση με τις επιλογές του μεγάλου κεφαλαίου σε ότι αφορά τα καίρια ζητήματα της εκπαίδευσης και της εργασίας. Προωθεί με άλλα λόγια όλη εκείνη την πολιτική που στόχο έχει να κατακερματίσει και να συντρίψει εργασιακές κατακτήσεις, να αναδιαρθρώσει εκ βάθρων όλες τις κοινωνικές δομές, ώστε να είναι πιο «αποδοτικές» στην υπηρεσία του κεφαλαίου. Continue reading

Η πολιτική «αρχών» του ΚΚΕ στο συνδικαλισμό.

Του Παύλου Αντωνόπουλου*

Στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ έγινε πάλι προσπάθεια συγκρότησης της σε Προεδρείο. Μοναδική υποψηφιότητα που τέθηκε για τη θέση του Προέδρου ήταν από το ΜΕΤΑ για το Γρηγόρη Καλομοίρη. Εδώ και δέκα μήνες το ΠΑΜΕ με δήλωση του απέχει συστηματικά από τις ψηφοφορίες για τη συγκρότηση. Αν και η πάγια θέση του στα σωματεία είναι η συμμετοχή του στα Προεδρεία στη βάση της αναλογικότητας, για την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ (αλλά και πρόσφατα για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας) η θέση του είναι η αποχή (πάντα κατά δήλωση του). Στη συγκεκριμένη όμως συνεδρίαση το ΚΚΕ άλλαξε θέση και ο επικεφαλής της παράταξης του ΠΑΜΕ δήλωσε ότι θα συμμετέχουν κανονικά! Πράγματι στην επακολουθήσασα ψηφοφορία ψήφισαν και μάλιστα λευκό. Επειδή αυτή η ενέργεια τους είχε προφανή σκοπιμότητα, αναγκάστηκαν να δηλώσουν ότι πράγματι, θα κάνουν ότι μπορούν για να μη αναλάβει την Προεδρεία της Εκτελεστικής της ΑΔΕΔΥ εκπρόσωπος του ΜΕΤΑ. Αυτό το συνόδευσαν και με μια προσθήκη ότι ούτε θα επιτρέψουν το ίδιο στον Κυβερνητικό συνδικαλισμό! Continue reading

Κοινή Πρόταση Παρεμβάσεων και Ενωτικής Εκ-κίνησης στο ΓΣ της ΑΔΕΔΥ (17.10.14)

Η πρόταση πήρε 9 ψήφους, ενώ το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την Εκτελεστική Επιτροπή για μια 24ωρη στα μέσα του Νοέμβρη με παράλληλες δράσεις. Την απόφαση στήριξαν ΠΑΣΚ, ΔΑΚΕ (που εμφανίστηκαν διασπασμένες), ΜΕΤΑ και Δημοσιοϋπαλληλική Ανατροπή. Το ΠΑΜΕ πρότεινε 24ωρη με άλλο πλαίσιο και κλιμάκωση με την 24ωρη της ΓΣΕΕ. Η ΕΡΓΑΣ-Ταξική Πορεία πρότεινε 48ωρη προειδοποιητική απεργία και κλιμάκωση με συνελεύσεις και απεργιακό πρόγραμμα κινητοποιήσεων.

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ:

Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-Κίνηση Δημοσίων Υπαλλήλων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ

προς το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ της 17-10-2014

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια ο λαός μας δοκιμάζεται από τη βάρβαρη πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ. Καμιά κυβερνητική προπαγάνδα περί “εξόδου από την κρίση και τα μνημόνια” και “επιστροφής στην ανάκαμψη” δεν μπορεί να αποκρύψει τη ζοφερή πραγματικότητα που ζουν οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι της χώρας μας. Το πολυδιαφημιζόμενο “success story” της κυβέρνησης είναι ο εφιάλτης μας. Στο στόχαστρο της κυβερνητικής πολιτικής μπαίνουν ξανά τα λαϊκά εισοδήματα. Η επιβολή ακόμα μεγαλύτερης φοροληστρικής πολιτικής με τα νέα χαράτσια του ΕΝΦΙΑ, οι επερχόμενες νέες αντιλαϊκές ανατροπές σε μισθούς και συντάξεις θα βαθύνουν και θα διευρύνουν ακόμα περισσότερο τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Οι κοινωνικές δομές (Παιδεία – Υγεία – Πρόνοια) που κατακτήθηκαν με πολύχρονους αιματηρούς αγώνες και θυσίες κατεδαφίζονται καθημερινά και χαρίζονται ως «φιλέτα» στους μεγαλοκαρχαρίες της «ιδιωτικής πρωτοβουλίας».

Η αντιλαϊκή πολιτική έχει ως απαραίτητο πυλώνα της την όξυνση της κρατικής τρομοκρατίας. Από την ανοιχτή και ωμή βία και καταστολή μέχρι τα φύλλα επιστράτευσης που απλόχερα μοιράζει η κυβέρνηση σε όποιον κλάδο εργαζομένων ορθώνει ανάστημα, μέχρι τις σχεδιαζόμενες αντιδραστικές ανατροπές στο πλαίσιο λειτουργίας του συνδικαλιστικού κινήματος, ο στόχος είναι πάντα ένας. Να ανακοπεί η πορεία συγκρότησης ενός πανεργατικού – παλλαϊκού μετώπου αντίστασης, πάλης και ανατροπής της πολιτικής που επιβάλλουν κυβέρνηση- κεφάλαιο-ΕΕ-ΔΝΤ. Continue reading

Παρεμβάσεις ΔΕ: Μια σύντομη απάντηση στο κείμενο της «Προοδευτικής Ενότητας Καθηγητών Δ.Ε.» στα όσα έγιναν για την εισήγηση της ΟΛΜΕ.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δ.Ε.

Μια σύντομη απάντηση στο κείμενο της «Προοδευτικής Ενότητας Καθηγητών Δ.Ε.» στα όσα έγιναν για την εισήγηση της ΟΛΜΕ.

  1. α) Η πρόταση της παράταξης σας, η οποία «περιλάμβανε το πολιτικό σκεπτικό, το πλαίσιο αιτημάτων και το πρόγραμμα δράσης που αποφασίστηκε στην Πανελλαδική μας Ολομέλεια στις 14-09-2014» πότε κατατέθηκε στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ;
    β) Από πότε έχετε να καταθέσετε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ γραπτό κείμενο στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ;

  2. Δηλώσατε (πάντα προφορικά βέβαια) ότι «υπάρχουν αποφάσεις του κλάδου (16ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ και αποφάσεις Γ.Σ. προέδρων των ΕΛΜΕ) με τις οποίες ΔΙΑΦΩΝΕΙΤΕ. Γιατί ποτέ δεν αναφέρατεποιες είναι αυτές, παρόλο που σας το ζητήσαμε;

  3. Αντιληφθήκατε ότι στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ το ΠΑΜΕ δήλωσε πως «πλαίσιο θα καταθέσουν απευθείας στις Γ.Σ.» και ότι υπερψήφισαν το πρόγραμμα δράσης που συνδιαμορφώθηκε από ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ; Επομένως ποιο πλαίσιο υπερψηφίσατε μαζί με το ΠΑΜΕ; Αυτό που δεν ανακοινώθηκε ποτέ, όπως και το δικό σας άλλωστε; Continue reading

Καταγγελία για τη διάλυση της συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου της ΕΔΟΘ από την ΠΑΣΚ

Καταγγέλλουμε την αντιδημοκρατική και αντικαταστατική μεθόδευση της ΠΑΣΚ να διαλύσει την Πέμπτη 26/6 την πρώτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου που αναδείχτηκε από το πρόσφατο συνέδριο της ΕΔΟΘ.

Είδαμε σε πρώτο επίπεδο την προσπάθεια να επιβληθεί από την ΠΑΣΚ η πρόταση για προεδρείο του Γ. Σ. με συμφωνία των τριών πρώτων παρατάξεων, ενώ το καταστατικό με σαφήνεια προβλέπει υποψηφιότητες και ψηφοφορίες για κάθε θέση από τις τρεις του προεδρείου.

Η πρόταση που κατατέθηκε για προεδρείο που θα ψηφιστεί από δυνάμεις με αγωνιστική αναφορά, έξω από τις δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ, χαλούσε τους σχεδιασμούς. Όταν η ΔΑΚΕ για δικούς της λόγους απέρριψε το πρόσωπο που πρότεινε η ΠΑΣΚ για πρόεδρο του ΓΣ και ολοκληρώθηκε το ναυάγιο του στημένου προεδρείου, η συνδικαλιστική έκφραση του ΠΑΣΟΚ διέλυσε τη διαδικασία.

Tην πρόταση της ΠΑΣΚ για την ανάδειξη του προεδρείου του Γ.Σ. αποδέχθηκε και το ΠΑΜΕ, το οποίο δήλωσε ότι είναι τέταρτη δύναμη και για αυτό δεν έχει θέση στο προεδρείο!

Όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κυβερνητική επίθεση με την αξιολόγηση που οδηγεί σε μαρασμό, διάλυση και κλείσιμο τις υπηρεσίες κοινωνικής προσφοράς και σε απόλυση ένα μεγάλο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Continue reading

» Για άλλη μια φορά, στο ίδιο έργο θεατές!»: δήλωση των Παρεμβάσεων στο Δημόσιο για την απόφαση του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ (25.6.2014)

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ-ΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤOY ΓΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΤΗΣ 25-6-2014

Τι πρότειναν οι Παρεμβάσεις

http://paremvaseisdimosiou.blogspot.gr/ –  dimosio.paremvasis@gmail.com

Για άλλη μια φορά, στο ίδιο έργο θεατές!

Σήμερα, 25 Ιουνίου 2014 συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ για να διαμορφώσει το σχέδιο δράσης της επόμενης περιόδου, καθώς βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη φάση του αγώνα των εργαζόμενων στο Δημόσιο κατά της εφαρμογής του νόμου 4250/2014 για την αξιολόγηση, και ενώ μπροστά μας έχουμε την άμεση προοπτική νέας επίθεσης στους μισθούς μέσω της σύνδεσης τους με την αξιολόγηση και ατομικό μισθολόγιο, νέα επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα, ιδιωτικοποιήσεις, απολύσεις-διαθεσιμότητες.

Μέχρι τώρα, έχουν αναπτυχθεί πολύπλευρες δράσεις σε όλους τους χώρους εργασίας για την ακύρωση στην πράξη του νόμου 4250. Οι εργαζόμενοι σε όλο το δημόσιο, συμμετέχουν μαζικά σε γενικές συνελεύσεις όπου παίρνουν αποφάσεις για ακύρωση στην πράξη της αξιολόγησης, υπογράφουν κείμενα άρνησης και έχουν ξεκινήσει να οργανώνουν την συγκέντρωση των ασυμπλήρωτων φύλων αξιολόγησης στα σωματεία με ευθύνη των Δ.Σ. των σωματείων. Την ίδια ώρα, στην εκπαίδευση χιλιάδες εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων μπλοκάρουν την αξιολόγηση και με στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις ακυρώνουν τα σεμινάρια «επιμόρφωσης» των διευθυντών για την εφαρμογή της ατομικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Continue reading

Π. Αντωνόπουλος: Κίνημα ανατροπής της «αξιολόγησης»

Παύλος Αντωνόπουλος: Κίνημα ανατροπής της «αξιολόγησης»
«Η κυβέρνηση θέλει ένα Δημόσιο που να εξυπηρετεί απόλυτα τα συμφέροντα του κεφαλαίου, των τραπεζών και των μεγάλων μονοπωλίων, σε πλήρη αντίθεση με τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων» τονίζει στο Πριν ο Παύλος Αντωνόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, εκλεγμένος από τις Παρεμβάσεις. Η αξιολόγηση που προωθεί η κυβέρνηση θέλει να επιβάλει ένα τέτοιο Δημόσιο, γι’ αυτό και δεν πρέπει να περάσει.
Συνέντευξη στη Ντίνα Χαριτάτου 
– Το ∆ΝΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις εκθέσεις τους για την κατάσταση στην Ελλάδα προτείνουν ως δρόµο επίλυσης των προβληµάτων την αξιολόγηση. Τι σηµαίνει αυτό ακριβώς για τον δηµόσιο τοµέα και πώς υλοποιείται;
– Η ΕΕ, το ∆ΝΤ και η κυβέρνηση έχουν χαράξει την πολιτική τους για το ξεπέρασµα της κρίσης σε βάρος των εργαζοµένων και του λαού. Στο σχεδιασµό τους βασικό ρόλο παίζει το ∆ηµόσιο. Μέσα από τη δηµοσιονοµική πολιτική θέλουν να µειώσουν τους µισθούς των υπαλλήλων ώστε να προσεγγίσουν τους µισθούς της Βουλγαρίας, της Κίνας κ.λπ. Αυτό είναι αναγκαίο για να καθιερώσουν και στον ιδιωτικό τοµέα αντίστοιχους µισθούς, για να αυξήσουν την κερδοφορία του κεφαλαίου. Παράλληλα θέλουν να ακυρώσουν όλες τις κοινωνικές κατακτήσεις των εργαζοµένων που βάραιναν την εργοδοσία, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η ασφάλιση και οι συντάξεις, γενικά η κοινωνική µέριµνα. Πολλοί από αυτούς τους τοµείς είναι πηγές κέρδους για το κεφάλαιο και θα πρέπει ο εργαζόµενος να πληρώνει από τον πενιχρό στα όρια της πείνας µισθό του. Το ίδιο φυσικά κι ο συνταξιούχος.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων ο δηµόσιος τοµέας πρέπει να συρρικνωθεί. Κερδοφόρα κοµµάτια του να παραχωρηθούν στον ιδιωτικό τοµέα. Όπως κλείσανε 50 ειδικότητες των ΕΠΑΛ στα σχολεία και δόθηκαν στα ιδιωτικά ΙΕΚ. Όπως δίνουν κοµµάτια της τοπικής αυτοδιοίκησης στους ιδιώτες. Πρέπει λοιπόν να απολυθούν εργαζόµενοι που «περισσεύουν». Το εργαλείο είναι η αξιολόγηση. Με το νόµο που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση µέσα σε ένα χρόνο θα διώξει το 15% των δηµοσίων υπαλλήλων, παρακάµπτοντας το Σύνταγµα, απολύτως «νόµιµα». Του χρόνου το ίδιο. Με τον νέο νόµο υποχρεωτικά το 15% των υπαλλήλων πρέπει να κριθεί ακατάλληλο (προβλέπει πειθαρχικές κυρώσεις για τους προϊστάµενους που δεν θα το τηρήσουν). Ένα 25% θα κριθεί άριστο και το υπόλοιπο 60% θα κινείται στον ενδιάµεσο χώρο προετοιµάζοντας τους µονοµάχους της επόµενης χρονιάς. Continue reading

Δήλωση των εκπροσώπων Παρεμβάσεων Δημοσίου στην ΕΕ της ΑΔΕΔΥ: Ο κυβερνητικός συνδικαλισμός δεν θα περάσει!

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ-ΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

http://paremvaseisdimosiou.blogspot.gr/            dimosio.paremvasis@gmail.com

Ο Κυβερνητικός συνδικαλισμός δεν θα περάσει!

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ την 17 Ιουνίου 2014 είχαν τεθεί δύο βασικά θέματα για συζήτηση. Εκλογή Προεδρείου και οργάνωση της πάλης των εργαζόμενων στο Δημόσιο κατά της αξιολόγησης. Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΚ (των  Σ. Κουτσουμπέλη,  Δ. Μπράτη και Τ. Καραγιάννη) αφού επανέφεραν την θέση της παράταξης τους ότι αν δεν βγει Πρόεδρος ο δικός τους υποψήφιος (Σ. Κουτσουμπέλης), δεν συμμετέχουν στο Προεδρείο και θα απέχουν (απαντώντας στο άνοιγμα των συναδέλφων του ΜΕΤΑ για διαπαραταξιακό Προεδρείο και με τη συμμετοχή των ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ), έθεσαν την υποψηφιότητα του εκπροσώπου τους για τη θέση του Προέδρου. Από την πλευρά του ΜΕΤΑ δεν κατατέθηκε υποψηφιότητα. Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο υποψήφιος τους πήρε 7 ψήφους, (τις δικές τους και της ΔΑΚΕ) ενώ υπήρχαν και 8 λευκές ψήφοι και επομένως δεν εξελέγη Πρόεδρος. (Συνεχίζεται η αποχή του ΠΑΜΕ από τη διαδικασία εκλογής Προεδρείου που μειώνει τον αριθμό των μελών της ΕΕ από 17 σε 15).

Στη συνέχεια, έγινε προσπάθεια από τις Παρεμβάσεις –Κινήσεις-Συσπειρώσεις να συνεχιστεί η διαδικασία για να παρθούν αποφάσεις για το ζήτημα της αξιολόγησης, όμως οι τα 3 μέλη της ΠΑΣΚ και τα τέσσερα μέλη της ΔΑΚΕ (ΔΑΚΕ και Β. Πολυμερόπουλος) αποχώρησαν από τη συνεδρίαση ελπίζοντας ότι θα τους ακολουθήσουν κι άλλοι για να διακοπεί η συζήτηση και να μην παρθούν αποφάσεις. Continue reading

Παρεμβάσεις ΠΕ: πρόταση-καταγγελία για την ανάγκη συνεδρίασης του ΔΣ της ΔΟΕ για την αυτοαξιολόγηση

  ΠΡΟΤΑΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Συνάδελφοι/ισσα, μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ.

Με κείμενο πρόταση που καταθέσαμε στο Δ.Σ. της ΔΟΕ ζητούσαμε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ για να συζητήσει και να τοποθετηθεί συλλογικά και οργανωμένα στη νέα επίθεση-πρόκληση του υπουργείου Παιδείας για το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης και της κατάθεσης της φόρμας ΑΕΕ της κάθε σχολικής μονάδας.

Είναι φανερό πως με τη μορφή που επιβάλει το υπουργείο στη φόρμα κατάθεσης, επιλέγει τη γραμμή της σκληρής αντιπαράθεσης.

Δείχνει τις προθέσεις του για πλήρη έλεγχο της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και της επιβολής της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης χωρίς χαλαρότητες. Continue reading

Παν. Ένωση Συνταξιούχων Εκπ/κων: Η μείωση των επικουρικών συντάξεων και η απάτη του μηδενικού ελλείμματος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Π.Ε.Σ.ΕΚ)

http://synaxekpedeftikoi.blogspot.com/, mail: syntaxekpedeftikoi@gmail.com

5.6.2014

Η μείωση των επικουρικών συντάξεων και η απάτη του μηδενικού ελλείμματος

κινητοποίηση των συνταξιούχων, στις 19 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, ώρα 18.00, στα Προπύλαια

  • Το ΕΤΕΑ (Ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης), στο οποίο έχει συγχωνευθεί το ΤΕΑΔΥ, αποφάσισε οριζόντια μείωση 5,2% από 1η Ιουλίου. Η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος σε όλα τα ταμεία, που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, σημαίνει μείωση των συντάξεων κάθε εξάμηνο. Για να γίνει κατανοητή η απάτη της κυβέρνησης περί μηδενικού ελλείμματος, να θυμίσουμε ότι το Μάρτιο του 2012 το ΤΕΑΔΥ είχε 2.5 δις. ευρώ αποθεματικό, από το οποίο η κυβέρνηση κούρεψε 1.6 δις, το υπόλοιπο 80% το μετέτρεψε σε ομόλογα που θα εξοφληθούν σε 30-40χρόνια, έπειτα έκανε τη συγχώνευση των ταμείων και τώρα έχει το θράσος να μιλάει για ελλείμματα και για αναγκαστικές μειώσεις. Continue reading

Αριστερή Παρέμβαση Πρέβεζας: Η «σιγήν ιχθύος» είναι δικαιολογημένη μόνο για τα … ψάρια, όχι για τις διοικήσεις σωματείων!

Είναι γνωστό σε όλους τους συναδέλφους του Δημοσίου ότι ένα από τα πιο «αποτελεσματικά» (για το αντεργατικό έργο της κυβέρνησης) και πιο ισοπεδωτικά (για το δικαίωμά μας στην εργασία), «όπλο» της κυβέρνησης αποτελεί η λεγόμενη «αξιολόγηση». Η λεξούλα που χρησιμοποιείται για να πείσει την κοινωνική πλειοψηφία να αποδεχθεί τις απολύσεις των εκπαιδευτικών ως «δίκαιη απόφαση».

Ο εργασιακός κατήφορος δε φαίνεται να έχει τέλος: μία κι έξω κατάργηση τομέων, διαθεσιμότητα-απόλυση χιλιάδων συναδέλφων από την εκπαίδευση, αμέτρητα μέτρα, νόμοι, προεδρικά διατάγματα (νέο λύκειο, συγχωνεύσεις …) σπρώχνουν με γοργούς ρυθμούς τη δημόσια δωρεάν παιδεία στην «αγκαλιά» της «ιδιωτικής πρωτοβουλίας» και στη μείωση των μαθητών από τα λύκεια . Continue reading

Παρεμβάσεις Δημοσίου: Η τακτική του «λέγε, λέγε, όλο και κάτι θα μείνει», δεν ανήκει στην Αριστερά: Δήλωση για το δημοσίευμα του «Ριζοσπάστη», 8.4.14

Η τακτική του «λέγε, λέγε, όλο και κάτι θα μείνει», δεν ανήκει στην αριστερά

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ-ΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ ΣΤΙΣ 8 ΑΠΡΙΛΗ 2014

Για άλλη μια φορά, το ΠΑΜΕ, για να καλύψει τα αδιέξοδα της πολιτικής του, καταφεύγει σε βρώμικο πόλεμο λάσπης. Με ένα απαράδεκτο κείμενο στο Ριζοσπάστη 8/4, μια μέρα πριν την γενική απεργία της 9 Απρίλη, κατηγορεί τις δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για απεργοσπασία ενώ «μπερδεύει» σκόπιμα -και επανειλημμένα- την ΑΝΤΑΡΣΥΑ με τις Παρεμβάσεις-Κινήσεις-Συσπειρώσεις.

Χρησιμοποιώντας απίστευτης χυδαιότητας εκφράσεις όπως «κυβέρνηση και εργοδοσία ενόψει της γενικής απεργίας στις 9 Απρίλη βρήκαν ένα καλό – και πάντως αναμενόμενο – σύμμαχο» (!!!). και ψέματα όπως «οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταψήφισαν τη γενική απεργία στις 9 Απρίλη στο ΓΣ και την ΕΕ της ΑΔΕΔΥ», ο/η αρθρογράφος Α.Β. του Ριζοσπάστη, κατ’ εντολή του ΚΚΕ και με την απαραίτητη παραπληροφόρηση από τους εκπροσώπους του ΠΑΜΕ στην ΑΔΕΔΥ, επιχειρεί να υψώσει τα «αναγκαία» προεκλογικά τείχη για να  μην διαφύγει από το μαντρί κανένας ψηφοφόρος.   
Υπενθυμίζουμε λοιπόν, σε όσους βέβαια θέλουν να ακούσουν, τα εξής:
  1. Το μεγάλο, πλατύ και ανερχόμενο ρεύμα των Παρεμβάσεων-Κινήσεων-Συσπειρώσεων, που προφανώς ενοχλεί το ΠΑΜΕ λόγω της πρόσφατης μεγάλης ανόδου που κατέγραψε στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, δεν είναι συνδικαλιστική παράταξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Είναι ένα πανελλαδικό πολιτικοσυνδικαλιστικό ρεύμα, στο οποίο συμμετέχουν αγωνιστές και αγωνίστριες της αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου, οργανωμένοι και ανένταχτοι, που δεν βάζουν προϋπόθεση για την συμμετοχή τους και την κοινή δράση τους την επιλογή μιας συγκεκριμένης κομματικής ψήφου και ταυτότητας (όπως είναι στο ΠΑΜΕ πχ).
  2. Η ψευδολογία ότι οι εκπρόσωποι των Παρεμβάσεων-Κινήσεων-Συσπειρώσεων καταψήφισαν την απεργία της 9/4, είναι ανάξια λόγου. Continue reading

Παρεμβάσεις Δημοσίου: Για άλλη μια φορά η πλειοψηφία της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ στέκεται στο ύψος της!

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ-ΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΤΗΣ 7-3-2014

 

Για άλλη μια φορά η πλειοψηφία της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ στέκεται στο ύψος της!

 

             Σήμερα, 7 Μάρτη, η πλειοψηφία της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ (ΠΑΜΕ, ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚ1 και Δ/Υ Ανατροπή), αποφάσισε 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 12 και 48ωρη στις 19-20 Μάρτη,  αναιρώντας  προηγούμενη απόφαση (της πλειοψηφίας) για δύο 48ωρες απεργίες, μία στην κατάθεση-ψήφιση του σχεδίου νόμου του Μητσοτάκη για την αξιολόγηση στο Δημόσιο και μια 48ωρη απεργία για τις διαθεσιμότητες-απολύσει στις 13-14 Μάρτη (με προοπτική κλιμάκωσης). Και αυτό παρά το γεγονός ότι έχουν προηγηθεί περιοδείες των μελών της ΕΕ σε όλη τη χώρα και γενικές συνελεύσεις σε πολλούς χώρους του Δημοσίου για να ενημερωθούν και να συμμετέχουν οι συνάδελφοι στις δύο 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις. Παρά το ότι έχουν τυπωθεί υλικά από την ΑΔΕΔΥ αλλά και από Ομοσπονδίες για την προπαγάνδιση της απεργίας. Παρά το γεγονός ότι, αυτή τη βδομάδα, πιθανότατα στις 11-12 Μάρτη, κατατίθεται στην Ολομέλεια της Βουλής και ψηφίζεται το σχέδιο νόμου του Μητσοτάκη.

Η πρόταση για 24ωρη απεργία (αντί για 48ωρη), κατατέθηκε από το ΠΑΜΕ κι έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία, με το σκεπτικό ότι δεν «τραβάει» για παραπάνω σε αυτή τη φάση και θα γίνει 48ωρη καλύτερα προετοιμασμένη για 19-20/3. Κι όμως, η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 3/2, για «πραγματοποίηση 24ωρης ή 48ωρής απεργιακής κινητοποίησης στην αρχή του δεύτερου δεκαημέρου του Μαρτίου (ενδεικτική ημερομηνία 12/3) και η επιδίωξη συντονισμού με τον Ιδιωτικό Τομέα, Επαγγελματικούς και Κοινωνικούς Φορείς για ΑΜΕΣΟ ΦΡΑΓΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ των πολιτικών αυτών. ΚΑΙ Αμέσως μετά και έως 22 Μαρτίου (ημερομηνία εξέλιξης του μαζικού προγράμματος απολύσεων στο Δημόσιο) κλιμάκωση του αγωνιστικού – απεργιακού προγράμματος δράσης», είχε χρόνο προετοιμασίας σχεδόν ενάμιση μήνα.  Και, ήταν η ίδια παράταξη (του ΠΑΜΕ), που είχε αρνηθεί το προηγούμενο διάστημα τον καθορισμό συγκεκριμένου προγράμματος μετά τις 14 Μάρτη καθώς έπρεπε, κατά δήλωση τους, να εκτιμήσουν πρώτα τα αποτελέσματα των Γενικών Συνελεύσεων και της συμμετοχής στην πρώτη απεργία! Continue reading

Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας: Ανακοίνωση για την συνέχιση των μετατάξεων στην α/βάθμια εκπ/ση