20ο Συνέδριο ΟΛΜΕ

Διακήρυξη για το 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Να κάνουμε την πραγματικότητά τους να μην είναι αυτονόητη! Σωματεία ταξικά – μαζικά – αγωνιστικά! Ο πόλεμός τους σκοτώνει Ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους Συνάδελφε, συναδέλφισσα Το 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ που θα πραγματοποιηθεί […συνέχεια…]