Καμία εικόνα
Ανακοινώσεις

Δήλωση των εκπροσώπων των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΕ

Σε ότι αφορά το πλαίσιο αιτημάτων πάλης της περιόδου και συγκεκριμένα σε σχέση με τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου επαναφέρουμε τις αποφάσεις του 16ου Συνεδρίου τις οποίες υποστηρίξαμε και στις Γ/Σ του κλάδου του 2014. […συνέχεια…]