Γ’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αθήνας: Καμιά συμμετοχή στα τεστ μαθηματικών που επιβάλλουν σχολ. σύμβουλοι

Με  αφορμή  την πρόταση  των  συμβούλων   σχετικά  με  τα  test  στα  μαθηματικά  της  Γ΄ Γυμνασίου  το  Δ.Σ. της  ΕΛΜΕ  εκτιμά  τα  παρακάτω :

Η  επίδοση  των  μαθητών  της  Γ  Γυμνασίου  δεν  είναι  ανεξάρτητη  από  την  αντίληψη  και  την  διάρθρωση  των  αναλυτικών  προγραμμάτων  για  την  μαθηματική  εκπαίδευση. Η  εκπαιδευτική  κοινότητα  έχει  προτείνει  επανειλημμένα  προτάσεις  για  τα  αναλυτικά  προγράμματα  των  μαθηματικών (ύλη – συνέχεια – στόχοι ), που  οι  εκάστοτε  πολιτικές  ηγεσίες  ουδέποτε  έλαβαν  υπόψιν  τους. Continue reading

Β’ ΕΛΜΕ Δ. Αττικής: Αξιολόγηση από το παράθυρο τα τεστ που επιβάλλουν οι σχ. σύμβουλοι στους μαθητές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΤΕΣΤ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Ο κλάδος μας επανειλημμένα έχει γίνει στόχος εφαρμογής της αξιολόγησης-χειραγώγησης των εκπαιδευτικών ή των σχολικών μονάδων, με άμεσες και ωμές θεσμοθετήσεις ή πλάγιες και συγκαλυμμένες απόπειρες.

Η θεσμοθέτηση και η εφαρμογή της αξιολόγησης έχει πλέον με το νέο μισθολόγιο- βαθμολόγιο επίπτωση και στις μισθολογικές μας αποδοχές. Μάλιστα ένα συγκεκριμένο ποσοστό συναδέλφων  καταδικάζεται ανεξαρτήτως προσόντων να παραμένει στάσιμο βαθμολογικά,  συνεπώς και μισθολογικά. Continue reading