Ανακοίνωση ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων

Κλιμάκιο του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων, υλοποιώντας σχετική απόφαση, συναντήθηκε με τον Διευθυντή Δ.Ε. νομού Χανίων κ. Μαραγκάκη, με παρόντα και τα υπόλοιπα μέλη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χανίων, και ενώπιών τους έθεσε τα εξής ζητήματα:

1. To Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Χανίων έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες, σε ορισμένα σχολεία, ασκείται πίεση εκ μέρους του Διευθυντή προς τους συναδέλφους προκειμένου οι τελευταίοι να διδάξουν διδακτικά αντικείμενα δεύτερης ανάθεσης (π.χ. σε Θεολόγο να ανατεθεί η διδασκαλία του μαθήματος της Φιλοσοφίας κ.λπ) παρά το γεγονός ότι στις εν λόγω περιπτώσεις οι συνάδελφοι έχουν κάνει σαφές πως δεν επιθυμούν να αναλάβουν τη διδασκαλία αυτών των αντικειμένων και προτίθενται να συμπληρώσουν το ακάλυπτο μέρος του ωραρίου τους σε άλλο σχολείο, διδάσκοντας εκεί μαθήματα της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τη διαδικασία «διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου», όπως την ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
Επισημάναμε στον Προϊστάμενο και τα υπόλοιπα μέλη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ότι οι Διευθυντές οι οποίοι ενέχονται στα καταγγελλόμενα περιστατικά επικαλούνται «οδηγίες» που –όπως λένε– προέρχονται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Από την πλευρά μας τονίσαμε ότι απαιτούμε η διαδικασία αναθέσεων διδακτικών αντικειμένων να διεξάγεται από το όργανο που έχει κατά νόμο (αλλά και κατά την παιδαγωγική ουσία) την ευθύνη, που δεν είναι άλλο από το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου.
Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. από την πλευρά του μας διαβεβαίωσε ότι δεν έχει μεταβιβάσει τέτοιες οδηγίες προς τους διευθυντές επικαλούμενο τη μη αρμοδιότητά του στο θέμα της ανάθεσης διδακτικών αντικειμένων σε ένα σχολείο.
Ως εκ τούτου, όπως επιτάσσει η παιδαγωγική ευθύνη (πρωτίστως) αλλά και η συναδελφική αλληλεγγύη, η ανάθεση μαθημάτων πρέπει να διεξάγεται μέσα στο Σύλλογο Διδασκόντων και πάντως χωρίς καμία πίεση και καταναγκασμό.

2. Ζητήσαμε από τον Διευθυντή Δ.Ε. και τα υπόλοιπα μέλη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χανίων να κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, και κάτι παραπάνω, προκειμένου να μην συγχωνευτούν οι διδασκαλίες των κοινών –για δύο Ομάδες Προσανατολισμού– μαθημάτων κατεύθυνσης, ειδικά στα μικρά – περιφερειακά σχολεία, καθώς η συγχώνευση θα πλήξει την ποιότητα διδασκαλίας του μαθήματος (αφού μαθητές που εξετάζονται πανελλαδικά θα συνυπάρχουν με μαθητές που δεν εξετάζονται) και έτσι θα υπονομευτεί και η μελλοντική προοπτική του σχολείου, καθώς αναμένεται να οδηγήσει σε διαρροή προς άλλα σχολεία.
Στο θέμα αυτό η θέση του Διευθυντή Δ.Ε. και του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χανίων δεν υπήρξε σαφής ούτε δεσμεύτηκαν σε κάτι. Επομένως, ως Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Χανίων θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα  για την προώθηση αυτού του αιτήματος.

3. Επιπρόσθετα, θέσαμε στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και τον Διευθυντή Δ.Ε., το κρίσιμο ζήτημα της –με τυπικό και επίσημο τρόπο– ανάθεσης, σε συναδέλφους του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών Επιστημών), της ευθύνης ως προς την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας κατά τη χρήση των Σ.Ε.Φ.Ε. (Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών), όπως ορίζει ο νόμος.
Επισημάναμε στους συνομιλητές μας ότι οι σχετικές με τα Σ.Ε.Φ.Ε. διατάξεις της εκπαιδευτικής νομολογίας αναγνωρίζουν πως η παροχή εγγυήσεων λειτουργικότητας και ασφάλειας στη χρήση των Σ.Ε.Φ.Ε. απαιτεί την ενασχόληση ενός εκπαιδευτικού, ο οποίος θα αφιερώνει τρεις ώρες από το διδακτικό του ωράριο στην ενασχόληση αυτή. Επιμείναμε ιδιαίτερα στη «φύση» αυτής της ενασχόλησης: αυτή περιλαμβάνει την παροχή εκ μέρους του υπευθύνου, προς κάθε διδάσκοντα-χρήστη του Σ.ΕΦ.Ε., και σε συνεννόηση με αυτόν, εκείνων των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργικότητας και ασφάλειας που απαιτεί το αντικείμενο που πρόκειται να διδαχθεί.
Σε σχέση με αυτό, καταγγείλαμε ότι στα πλαίσια μιας «σφιχτής» πολιτικής στη διαχείρισης των εκπαιδευτικών, επιχειρείται η κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών με τρόπο που προκαλεί ακόμα και την υπονόμευση των κρίσιμων εγγυήσεων (λειτουργικότητας και ασφάλειας των Σ.Ε.Φ.Ε.) τις οποίες ο νόμος απαιτεί. Συγκεκριμένα, γνωρίζουμε, και το καταγγείλαμε, ότι με εντολή του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Κρήτης προς τους Διευθυντές Δ.Ε. των νομών της Κρήτης, στα συγκροτήματα συστεγαζόμενων σχολείων όπου μόνο ένα εξ αυτών διαθέτει χώρο Σ.Ε.Φ.Ε. και παρά το γεγονός ότι τον χώρο αυτό τον χρησιμοποιούν και συνάδελφοι από τα συστεγαζόμενα σχολεία,  η πολιτική που εφαρμόζεται είναι να ανατίθεται η ευθύνη της κάλυψης αυτών των εγγυήσεων σε ένα μόνο συνάδελφο (προερχόμενο από το σχολείο που θεωρείται «ιδιοκτήτης» του Σ.Ε.Φ.Ε.), ο οποίος –έτσι– θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις λειτουργικότητας και ασφάλειας που αφορούν σε διδασκαλίες άλλου σχολείου (πράγμα ανορθόδοξο) αλλά και να καλύπτει με τρεις μόνο ώρες ενασχόλησης, τις απαιτήσεις μέχρι και τριπλάσιου αριθμού διδασκόντων-χρηστών του Σ.Ε.Φ.Ε. (πράγμα αδύνατο να γίνει χωρίς έκπτωση στις εγγυήσεις λειτουργικότητας και ασφάλειας).
Ζητήσαμε λοιπόν από τον Διευθυντή να σταματήσει άμεσα την εφαρμογή αυτής της πολιτικής και να κάνει αυτό που πρέπει: να ελέγξει αν έχει ορισθεί Υπεύθυνος Σ.Ε.Φ.Ε. σε ΚΑΘΕ σχολείο που χρησιμοποιεί Σ.Ε.Φ.Ε. (δικό του ή συστεγαζόμενου σχολείου).
Επειδή, δεν είδαμε στο εν λόγω θέμα, θετική ανταπόκριση στο αίτημά μας, καλούμε το Διευθυντή Δ.Ε. νομού Χανίων να απαντήσει επίσημα και δημόσια (υπηρεσιακά) για το ποιος θα έχει την ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία λόγω του μη επαρκούς των τριών ωρών ενασχόλησης προκειμένου για κάλυψη απαιτήσεων λειτουργικότητας και ασφάλειας σε τριπλάσιο αριθμό διδασκαλιών σε σύγκριση με τα άλλα σχολεία, συμβεί κάτι ατυχές με συνέπειες στην υγεία του διδάσκοντα ή/και των μαθητών.

4. Σε σχέση με τα κενά ο Διευθυντής Δ.Ε. ενημέρωσε το κλιμάκιο ότι οι άμεσες ανάγκες σε εκπαιδευτικούς αγγίζουν τον αριθμό των 85 συναδέλφων. Εμείς σχολιάσαμε την περσινή εμπειρία όπου η κάλυψη των κενών έγινε με μεγάλη καθυστέρηση και απαιτήσαμε να μην επαναληφθεί αυτή η εικόνα.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*