Άμεσα προβλήματα λειτουργίας προς αντιμετώπιση στα σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ)

Του Δημήτρη Καρυώτη

Α) Λειτουργία των τμημάτων ειδικότητας των τομέων στα ΕΠΑΛ

Από το σχολικό έτος 2015-2016 ξαναλειτουργούν, στη Β τάξη ΕΠΑΛ, οι ειδικότητες των τομέων Υγείας Πρόνοιας, Αισθητικής Κομμωτικής και Γραφικών Τεχνών που είχαν καταργηθεί τον Ιούλιο του 2012.

Οι ειδικότητες αυτές απευθύνονται στο ήδη υπάρχων μαθητικό δυναμικό του Α’ έτους των ΕΠΑΛ, που εκ’ των πραγμάτων όταν εγγράφηκαν στην Α’ ΕΠΑΛ δεν είχαν κατά νου αυτές τις ειδικότητες

Το άνοιγμα της βεντάλιας των ειδικοτήτων στη Β ΕΠΑΛ με την ένταξη των κατηργημένων ειδικοτήτων, θα δημιουργήσει προβλήματα λειτουργίας σε πολλά ΕΠΑΛ.

Τα προβλήματα που προκύπτουν απ’ αυτό το γεγονός είναι κυρίως δύο:

α) Είναι πολύ πιθανόν σε πολλές απ’ αυτές τις ειδικότητες να εγγραφεί μικρός αριθμός μαθητών

β) Θα υπάρξει πίεση και στις ήδη λειτουργούσες ειδικότητες (κατά κύριο λόγο στις ειδικότητες των υπηρεσιών) μιας και μαθητές που προοριζόταν για τις υπάρχουσες ειδικότητες θα μετακινηθούν προς τις «νέες».

Με άλλα λόγια θα υπάρξει ένα πρόβλημα λειτουργίας των ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ κυρίως στη Β’ τάξη λόγω ολιγομελών τμημάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθητών που θα αποκλειστεί ή δεν θα φοιτήσει στην ειδικότητα που επιθυμεί. Ο αποκλεισμός αυτός θα επιφέρει νέο πλήγμα στα καθημαγμένα σχολεία της ΤΕΕ με άμεσο αποτέλεσμα την παραπέρα συρρίκνωση τους. Επιπλέον θα δημιουργηθεί πρόβλημα πλεονασμάτων σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Τα προβλήματα αυτά μπορούν να μετριασθούν αν οι ειδικότητες, για εφέτος, να λειτουργήσουν με μικρότερο αριθμό μαθητών απ’ τον προβλεπόμενο (π.χ. 5-8).

Β) Βιβλία Ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ

Επισημαίνουμε την ανάγκη να διατεθούν στις σχολικές μονάδες της Τ.Ε.Ε. αμέσως όλα τα βιβλία ειδικότητας και να ληφθεί ειδική μέριμνα για τα βιβλία στις ειδικότητες που επαναλειτουργούν και πάλι στα ΕΠΑΛ μετά την επιστροφή των καθηγητών σε διαθεσιμότητα – γιατί τα τελευταία δύο χρόνια αυτά τα βιβλία δεν εκτυπώνονταν

Γ) Λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων με βάση την Υ.Α. με Αρ. Πρωτ. 95978/Δ4/17-06-2015

Η απόφαση αυτή ορίζει:

Στο Άρθρο 12 παρ.9 « Οι Διευθυντές, ο Υπ/ντής , οι υπεύθυνοι τομέα και οι υπεύθυνοι εργαστηρίου, …. Συμπληρώνουν κατά προτεραιότητα το υποχρεωτικό τους ωράριο στο Ε.Κ. και δεν διδάσκουν θεωρητικά μαθήματα στα ΕΠΑΛ»,

Ο νέος κανονισμός λειτουργιάς των Εργαστηριακών Κέντρων καθορίζει τον απόλυτο διαχωρισμό στη διδασκαλία των Εργαστηριακών απ’ τα Θεωρητικά μαθήματα. Διαχωρίζονται σε επίπεδο διδασκαλίας τα ενιαία επιστημονικά πεδία που προσδιορίζονται ως ενιαίο μάθημα, με τη μορφή του μικτού μαθήματος (αΘ+βΕ) και βαθμολογούνται ενιαία με έναν τελικό βαθμό. Καθορίζει ότι άλλο πράγμα η Θεωρητική Εκπαίδευση και άλλο πράγμα η Εργαστηριακή εκπαίδευση. Μάλλον πάμε ολοταχώς στη λογική του εμπειρισμού. Στον απόλυτο διαχωρισμό της Θεωρίας απ’ την πράξη. Δηλαδή στη λογική «εσύ τα ξέρεις μόνο Θεωρητικά, αλλά εγώ τα ξέρω στη πράξη». Δηλαδή πάμε σε λογικές του προηγούμενου αιώνα που καμιά σχέση δεν έχουν με την αλματώδη επιστημονική ανάπτυξη και εξέλιξη της εποχής μας.

Απ’ τις Επεξεργασίες του 10ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ

…………………………………….

«Μαθήματα Ειδικοτήτων.

Το βασικό πρόβλημα στη διδασκαλία των μαθημάτων των ειδικοτήτων είναι ο διαχωρισμός τους σε Θεωρία και Εργαστήριο.

Επί σειρά ετών ένα γνωστικό αντικείμενο που χαρακτηρίζεται ως μάθημα ειδικότητας διαχωρίζεται σε θεωρία, που διδάσκεται από κάποιον εκπαιδευτικό και σε εργαστήριο που διδάσκεται τις περισσότερες φορές από άλλον ή άλλους εκπαιδευτικούς.

Πριν το 1998 η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που δίδασκαν την θεωρία δεν συμμετείχαν καθόλου στην διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος. Τα δύο κομμάτια αντιμετωπίζονταν σαν δυο ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα !!!!! Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μεταδίδεται ξεχωριστά η γνώση στους μαθητές χωρίς να συγχρονίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία της θεωρίας με αυτή του εργαστηρίου. Έτσι επικράτησε η λάθος αντίληψη, τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς, ότι πρόκειται για δυο ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα. Με τον τρόπο αυτόν συντηρήθηκε για χρόνια η λαθεμένη αντίληψη του διαχωρισμού της θεωρίας απ’ την πράξη, τόσο στην κοινωνία (που αντικειμενικά για ιστορικούς λόγους είχε την αντίληψη του πρακτικού τεχνίτη) όσο και μέσα στα σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο μαθητικό και στο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Απ’ το 1999 και μετά, έγινε μια προσπάθεια σύνθεσης στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου με την καθιέρωση μεικτού μαθήματος (αΘ+βΕ), που στην αρχή οι δυο κλάδοι βαθμολογούνταν ξεχωριστά για να υπολογιστεί ο Μ.Ο του μαθήματος, στη συνέχεια με την καθιέρωση ενιαίας βαθμολογίας.

Αυτό όμως δεν έλυσε το πρόβλημα γιατί εξακολουθεί να υπάρχει διαχωρισμός στην εκπαιδευτική διαδικασία μιας και το μάθημα γίνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς.

Το πρόβλημα επέτεινε ο κτηριακός και συνεπακόλουθα ο διοικητικός διαχωρισμός των σχολικών μονάδων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σε κύρια σχολική μονάδα όπου διδάσκονται τα θεωρητικά μαθήματα και σε Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ) όπου διδάσκονται τα εργαστηριακά μαθήματα. Το πρόβλημα το επιτείνει το γεγονός ότι τα ΣΕΚ εξυπηρετούν, πολλές φορές, στην ίδια βάρδια περισσότερα από ένα σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος

Επιβάλλεται να θεσμοθετηθεί η ενοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας έτσι ώστε ένα γνωστικό αντικείμενο που αποτελεί μεικτό μάθημα (αΘ+βΕ) να γίνεται από έναν εκπαιδευτικό. Εξαίρεση να υπάρχει μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ανυπέρβλητο εμπόδιο με την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ή άλλο αντικειμενικό πρόβλημα. Αν υπάρχει κάποιο αντικειμενικό πρόβλημα που επιβάλλει τον διαχωρισμό του μαθήματος, πρέπει να αιτιολογείται.

Στη περίπτωση που ο διαχωρισμός των επιμέρους κλάδων ενός γνωστικού αντικειμένου δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστεί, επιβάλλεται να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τους κλάδους του γνωστικού αντικειμένου. Η εκπαιδευτική διαδικασία στην περίπτωση αυτή πρέπει να ελέγχεται και να υποβοηθείται απ’ το σχολείο και τους θεσμούς υποβοήθησης του εκπαιδευτικού έργου.

Εννοείται ότι στον σχεδιασμό της ενοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα ενταχθούν και οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται εξ’ ολοκλήρου στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Διευθυντής, Τομεάρχες, Υπεύθυνοι Εργαστηρίων), που στην περίπτωση αυτή οι θεωρητικές ώρες του γνωστικού αντικειμένου θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΣΕΚ και κατά προτεραιότητα στην αίθουσα του εργαστηρίου αν αυτό είναι εφικτό απ’ το πρόγραμμα λειτουργίας.

Επίσης μέσα στις αίθουσες των εργαστηρίων πρέπει να διδάσκονται οι θεωρητικές ώρες όλων των αντίστοιχων Μεικτών Μαθημάτων και απ’ τους εκπαιδευτικούς που δεν είναι υπεύθυνοι εργαστηρίου, αν αυτό είναι εφικτό απ’ το πρόγραμμα τόσο του εργαστηρίου, όσο και του εκπαιδευτικού.

Στην περίπτωση που το θεωρητικό τμήμα του γνωστικού αντικειμένου δεν είναι εφικτό να διδαχθεί στην αίθουσα του εργαστηρίου, επιβάλλεται να υπάρχει οργανωμένη τάξη στο κτήριο που στεγάζεται η σχολική μονάδα ή στο ΣΕΚ, με μέσα προβολής (βιντεοπροβολέας μέσω Η/Υ κλπ), αλλά και βασικά εποπτικά μέσα και πινακίδες προσομοίωσης.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι διδασκαλία σε θεωρητικό μάθημα ειδικότητας σε αίθουσα με μόνο εφόδιο τον πίνακα διδασκαλίας δεν είναι εφικτό

………………………………………………………………………..

Απ’ τις οδηγίες των σχολικών Συμβούλων για την διδασκαλία των παραπάνω μαθημάτων

«Δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός θεωρίας και πράξης. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η θεωρία και το εργαστήριο στο ίδιο μάθημα να διδάσκεται από τον ίδιο εκπαιδευτικό.»

Επιβάλλεται να δοθεί το δικαίωμα στους εκπαιδευτικούς με ολική διάθεση στα Εργαστηριακά Κέντρα (Διευθυντής, Υποδιευθυντής, Υπεύθυνος Τομέα, Υπεύθυνος Εργαστηρίου) που δικαιούνται να διδάξουν το Θεωρητικό μέρος (εκπαιδευτικοί ΠΕ) να διδάσκουν και το Θεωρητικό Μέρος του Εργαστηριακού μαθήματος που αναλαμβάνουν (αΘ+βΕ) αφού πρόκειται για ενιαίο μάθημα που βαθμολογείται ενιαία.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ Η ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δίδεται προτεραιότητα στην ενοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας έτσι ώστε ένα γνωστικό αντικείμενο που αποτελεί μεικτό μάθημα (αΘ+βΕ) να διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό. Εξαίρεση να υπάρχει μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ανυπέρβλητο εμπόδιο με την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ή άλλο αντικειμενικό πρόβλημα. Αν υπάρχει κάποιο αντικειμενικό πρόβλημα που επιβάλλει τον διαχωρισμό του μαθήματος, πρέπει να αιτιολογείται.

Πρέπει να γίνεται προσπάθεια η διδασκαλία του Θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων να διεξάγεται στην αίθουσα του Εργαστηρίου Αν αυτό δεν είναι δυνατόν το Εργαστηριακό Κέντρο πρέπει να υποβοηθά τις σχολικές μονάδες που εξυπηρετεί, στη δημιουργία αιθουσών κατάλληλα διαμορφωμένων για τη διδασκαλία του Θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων.

Ειδικότερα:

α) Όταν το εργαστηριακό μέρος του μικτού μαθήματος διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικότότε ο εκπαιδευτικός που διδάσκει το εργαστηριακό μέρος πρέπει να διδάσκει και το θεωρητικό μέρος, εκτός κι’ αν υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια που το αποκλείουν. Σε κάθε περίπτωση ο διαχωρισμός πρέπει να αιτιολογείται. Στην περίπτωση αυτή αν το εργαστηριακό μέρος του μικτού μαθήματος διδάσκεται από εκπαιδευτικό που έχει ολική διάθεση στο Εργαστηριακό Κέντρο (Διευθυντής, Υποδιευθυντής, Υπεύθυνος Τομέα, Υπεύθυνος Εργαστηρίου), τότε ό εν λόγω εκπαιδευτικός διδάσκει κατά προτεραιότητα και το Θεωρητικό μέρος αν δικαιούται να το διδάξει (εκπαιδευτικός ΠΕ). Η διδασκαλία, στην περίπτωση αυτή, διεξάγεται στο Εργαστηριακό Κέντρο κατά προτεραιότητα στην Αίθουσα του Εργαστηρίου ή αν αυτό είναι αδύνατον σε Εργαστήριο με συναφές αντικείμενο.

β) Όταν το Θεωρητικό μέρος του μικτού μαθήματος δεν ανατίθεται σε εκπαιδευτικόκαι υπάρχει εκπαιδευτικός με ολική διάθεση στο Εργαστηριακό κέντρο (Διευθυντής, Υποδιευθυντής, Υπεύθυνος Τομέα, Υπεύθυνος Εργαστηρίου) που διδάσκει το εργαστηριακό μέρος του μικτού μαθήματος, τότε ο εκπαιδευτικός με ολική διάθεση κατά προτεραιότητα διδάσκει και το Θεωρητικό μέρος αν δικαιούται να το διδάξει (εκπαιδευτικός ΠΕ). Η διδασκαλία, στην περίπτωση αυτή, διεξάγεται στο Εργαστηριακό Κέντρο κατά προτεραιότητα στην Αίθουσα του Εργαστηρίου ή αν αυτό είναι αδύνατον σε Εργαστήριο με συναφές αντικείμενο.

γ) Όταν το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων διεξάγεται από δύο εκπαιδευτικούς τότε ο ένας εκ των δύο εκπαιδευτικών επιβάλλεται να διδάσκει το Θεωρητικό μέρος με προτεραιότητα στον εκπαιδευτικό που έχει μερική διάθεση στο Εργαστηριακό Κέντρο. Στη περίπτωση αυτή αν η διδασκαλία είναι αδύνατο να διεξαχθεί απ’ τον εκπαιδευτικό που έχει μερική διάθεση στο Εργαστηριακό Κέντρο ή ο σύλλογος διδασκόντων του ΕΠΑΛ προτείνει ότι το θεωρητικό μέρος του μικτού μαθήματος πρέπει να διδαχθεί από εκπαιδευτικό ΠΕ που διδάσκει το Εργαστηριακό μέρος, ανήκει στο σχολείο και έχει ολική ανάθεση στο ΕΚ , τότε το Θεωρητικό μέρος το διδάσκει ο εκπαιδευτικός με ολική διάθεση στο Εργαστηριακό Κέντρο, (Διευθυντής, Υποδιευθυντής, Υπεύθυνος Τομέα, Υπεύθυνος Εργαστηρίου) με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων του ΕΚ. Η διδασκαλία, στην περίπτωση αυτή, διεξάγεται στο Εργαστηριακό Κέντρο κατά προτεραιότητα στην Αίθουσα του Εργαστηρίου ή αν αυτό είναι αδύνατον σε Εργαστήριο με συναφές αντικείμενο.

Επίσης η απόφαση αυτή ορίζει:

Στο Άρθρο 12 παρ. 5 « Οι Διευθυντές και Υπ/ντές των ΕΠΑΛ δεν διατίθενται στα Ε.Κ. για την κάλυψη μέρους ή ολόκληρου του διδακτικού τους ωραρίου»

Η διάταξη αυτή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κάλυψης ωραρίου σε εκπαιδευτικούς, προβλήματα δημιουργίας κενών στις σχολικές μονάδες αλλά και εκπαιδευτικές ασυμβατότητες στη διδασκαλία των μικτών μαθημάτων (αΘ+βΕ).

Μπορεί να συμπληρωθεί με το παρακάτω:

…… εκτός και αν είναι αδύνατον να καλύψουν το υποχρεωτικό τους ωράριο μόνο με θεωρητικά μαθήματα και ταυτόχρονα υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικού που να μπορεί να διδάξει το μάθημα με Πρώτη ή Δεύτερη ανάθεση ή με δεύτερο πτυχίο με το οποίο μπορεί να κάνει συμπλήρωση ωραρίου. Επίσης πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της παραπάνω κατηγορίας να διατίθενται για μερικές ώρες στα Εργαστηριακά Κέντρα στην περίπτωση που διδάσκουν το θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων (αΘ+βΕ) και η διδασκαλία σ’ αυτά δεν μπορεί να διεξαχθεί ενιαία από άλλον εκπαιδευτικό. Στην περίπτωση αυτή το Εργαστηριακό Κέντρο επιβάλλεται να βρίσκεται πολύ κοντά στο κτίριο της Σχολικής Μονάδας, αν είναι δυνατόν τα δύο κτίρια (ΕΠΑΛ και ΕΚ) να βρίσκονται στο ίδιο Σχολικό Συγκρότημα ή στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο.

Επίσης στην ίδια απόφαση στο Άρθρο 12 και απ’ τον πίνακα των Εργαστηρίων:

Απ’ τον Μηχανολογικό Τομέα απουσιάζει το εργαστήριο των ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ.

Το εργαστήριο των ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ δεν έχει το ίδιο αντικείμενο με το Εργαστήριο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με τον κωδικό (0101), που στις σχολικές μονάδες της ΤΕΕ χαρακτηρίζεται και ως ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ. Το εργαστήριο των ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ αφορά το εξειδικευμένο αντικείμενο της κατασκευής εξαρτημάτων μηχανών (άξονες, κοχλίες, σφηνόδρομους, γρανάζια κ.λ.π) με αφαίρεση υλικού και με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβατικών Εργαλειομηχανών ή Εργαλειομηχανών CNC ελεγχόμενων από Η/Υ μέσω εξειδικευμένου λογισμικού (τόρνος, φρέζα, πλάνη κ.λ.π). Στην προηγούμενη απόφαση λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων (ΦΕΚ 1588/2001) υπήρχαν δύο (2) εργαστήρια ενταγμένα στον Μηχανολογικό Τομέα, το Εργαστήριο ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ με κωδικό 0102 που αφορούσε τις συμβατικές Εργαλειομηχανές και το Εργαστήριο CNC με κωδικό 0108 που αφορούσε τις Εργαλειομηχανές CNC που ελέγχονται από Η/Υ μέσω εξειδικευμένου λογισμικού.

Για τα δύο αυτά αντικείμενα υπάρχουν ξεχωριστοί Εργαστηριακοί χώροι με συγκεκριμένες προδιαγραφές εξοπλισμένα με βαρύ, εξειδικευμένο και πανάκριβο εξοπλισμό.

Επιβάλλεται να επανέλθουν τα εργαστήρια αυτά στον πίνακα εργαστηρίων του Μηχανολογικού Τομέα έστω και ως ενιαίο εργαστήριο με το χαρακτηρισμό «Εργαστήριο ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ» με κωδικό 0102

Δ) Για τη δυνατότητα εισαγωγής των μαθητών των ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Α) Οι απόφοιτοι Λυκείου που εγγράφονται στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας, να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των αποφοίτων ΕΠΑΛ για τα ΑΤΕΙ. Να δίνεται η προαιρετική δυνατότητα σε αυτούς τους μαθητές της παρακολούθησης των μαθημάτων γενικής παιδείας τα οποία εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Β) Να ξαναδοθεί η δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ και στα ΑΕΙ, η οποία καταργήθηκε με το ν. 4186/13.

Με τον προηγούμενο νόμο των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ (3475/2006), δίνονταν η δυνατότητα σε μαθητές της Γ ΕΠΑΛ που το επιθυμούσαν, να φοιτήσουν σε ειδικά τμήματα των ΕΠΑΛ απ’ όπου είχαν την δυνατότητα να διεκδικήσουν την ένταξη τους στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, μετά από πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα γενικής παιδείας και σε δύο μαθήματα ειδικότητας.

Στα τέσσερα μαθήματα γενικής παιδείας, οι μαθητές αυτοί, έδιναν πανελλαδικές εξετάσεις στην ίδια ύλη και στα ίδια θέματα με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, ενώ στα δυο μαθήματα ειδικότητας έδιναν πανελλαδικές εξετάσεις στην ίδια ύλη και στα ίδια θέματα, με τους υπόλοιπους μαθητές των ΕΠΑΛ, που διεκδικούσαν την ένταξή τους μόνο στα ΑΤΕΙ.

Η δυνατότητα αυτή αφορούσε ελάχιστους μαθητές των ΕΠΑΛ σε πανελλαδική κλίμακα γιατί:

α) Οι μαθητές αυτοί διδασκόταν συνολικά λιγότερες ώρες στα ΕΠΑΛ για τα μαθήματα γενικής παιδείας, απ’ τους συναδέλφους τους των αντίστοιχων γενικών Λυκείων και άρα μείωνε τη δυνατότητα επιτυχίας τους

β) Οι μαθητές που ακολουθούσαν στην Γ’ ΕΠΑΛ τα τμήματα αυτά δεν είχαν δικαίωμα να πάρουν πτυχίο ειδικότητας.

Παρ’ όλα αυτά υπήρχαν μαθητές των ΕΠΑΛ (ελάχιστοι σε σχέση με τους υπολοίπους) που ακολουθούσαν αυτά τα τμήματα έως το 2013 που ψηφίστηκε ό νέος νόμος για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και αφαιρέθηκε αυτή η ελάχιστη δυνατότητα απ’ τους μαθητές των ΕΠΑΛ.

Ε) Δυνατότητα επανεγγραφής μαθητών των ΕΠΑΛ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας του ίδιου τομέα

Δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους μαθητές του ΕΠΑΛ να ξαναεγγράφονται στο Β’ έτος ΕΠΑΛ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας του ίδιου ή άλλου τομέα.

Με την αλλαγή των ωρολογίων προγραμμάτων του ΕΠΑΛ υπάρχουν περιπτώσεις που στη Β’ τάξη του ίδιου τομέα τα ωρολόγια προγράμματα των ειδικοτήτων είναι τα ίδια (πχ Μηχανολογικός τομέας για τις ειδικότητες Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού). Στις περιπτώσεις αυτές απόφοιτος μιας ειδικότητας του μηχανολογικού τομέα (ή όποιου άλλου τομέα που ισχύει το ίδιο) και επιθυμεί να αποκτήσει άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα πρέπει να μπορεί να ξαναεγγραφεί στη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ και όχι στη Β’ τάξη ΕΠΑΛ που ισχύει σήμερα.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*