Αγωνιστική Παρέμβαση Θεσ/νίκης: Αυθαιρεσίες διοίκησης και ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσ/νίκης στις υπηρεσιακές μεταβολές

Αγωνιστική Παρέμβαση

Για τις αυθαιρεσίες της διοίκησης και του ΠΥΣΔΕ στις υπηρεσιακές μεταβολές

Την τρέχουσα περίοδο διεκπεραιώνονται με καθυστέρηση στο ΠΥΣΔΕ οι υπηρεσιακές μεταβολές. Η ευθύνη βαραίνει από τη μια, το υπουργείο που καθυστέρησε τις μεταβολές που το αφορούν (μεταθέσεις, αποσπάσεις, διορισμούς, προσλήψεις αναπληρωτών, κ.ά.). Από την άλλη, έχει και το ΠΥΣΔΕ, το οποίο δεν είχε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όλων των φάσεων των τοποθετήσεων. Είναι χαρακτηριστική η περσινή απαράδεκτη κατάσταση που τα σχολεία άλλαζαν κάθε βδομάδα τα προγράμματα, γιατί το ΠΥΣΔΕ δεν ολοκλήρωνε τις τοποθετήσεις.

Τα Δ.Σ. των Γ΄, Δ΄ και Ε΄ ΕΛΜΕ κατέθεσαν γραπτώς προτάσεις και στη Δ/νση Δυτ. Θεσσαλονίκης και στο ΠΥΣΔΕ. Αυτές αφορούσαν στη λειτουργία των σχολείων (για τμήματα, φυσικώς αδύνατους μαθητές, λειτουργία όλων των κατευθύνσεων στα Λύκεια, παράλληλη διδασκαλία στις ξένες γλώσσες, μεταφορά των μαθητών, πρόσθετη και ενισχυτική διδασκαλία, κ.ά.) Ζήτησαν, επίσης, την επανέναρξη της μισθοδοσίας των 8 εκπαιδευτικών από τη διαθεσιμότητα. Για τις υπηρεσιακές μεταβολές απαίτησαν να τηρηθούν τα κριτήρια εκείνα που περιορίζουν τις αυθαιρεσίες και διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια στις τοποθετήσεις.

Η διοίκηση και το ΠΥΣΔΕ αρνήθηκαν τις προτάσεις των ΕΛΜΕ

Η διοίκηση και το ΠΥΣΔΕ όχι μόνο δεν αποδέχθηκε τις προτάσεις των ΕΛΜΕ, αλλά προχώρησε και σε μια σειρά αυθαιρεσίες στις διαδικασίες των τοποθετήσεων.

Συγκεκριμένα:

► Στις 15/9 κλήθηκαν όσοι είναι λειτουργικά υπεράριθμοι και στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ να ξανακάνουν αιτήσεις τοποθέτησης, καθώς αφαιρέθηκαν τα ήδη κοινοποιημένα κενά, μετά την ανάκληση από εκπαιδευτικούς της απόσπασής τους σε άλλα ΠΥΣΔΕ. Η διαδικασία αυτή δεν προβλέπεται από πουθενά.

► Η τοποθέτηση των παραπάνω δυο κατηγοριών γίνεται σε δύο ξεχωριστές φάσεις. Έπρεπε, λοιπόν, να επανακοινοποιηθούν τα εναπομείναντα κενά στους συναδέλφους που είναι στη διάθεση για να έχουν πλήρη εικόνα αυτών, εφόσον κάποια από αυτά καλύφτηκαν από τους λειτουργικά υπεράριθμους. Η διαδικασία αυτή δεν τηρήθηκε.

► Στην τοποθέτηση όσων είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, η διοίκηση και το ΠΥΣΔΕ λειτούργησαν εντελώς αυθαίρετα. Κάποιους τους τοποθέτησαν σε κοινοποιημένα κενά άνω των 12 ωρών και άλλους σε μη κοινοποιημένα κενά κάτω των 12 ωρών. Ούτε και αυτή η διαδικασία προβλέπεται από πουθενά.

Οι προτάσεις που συμβάλλουν σε ένα αποτελεσματικό έλεγχο των τοποθετήσεων και δεν έγιναν αποδεκτές.

► Η Διεύθυνση να δίνει στις ΕΛΜΕ, πριν από τις συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορούν να παρεμβαίνουν και να καταθέτουν τις προτάσεις τους.

► Η Διεύθυνση και το ΠΥΣΔΕ να κοινοποιούν στα σχολεία χρονοδιάγραμμα για όλες τις φάσεις των διαδικασιών των τοποθετήσεων και των ενστάσεων, ώστε να μην αναγκάζονται οι συνάδελφοι να καλούνται δύο και τρεις φορές να κάνουν αιτήσεις, ή να ανακοινώνονται και νέα κενά από τα σχολεία, χωρίς συγκεκριμένη αιτιολόγηση και χωρίς να μπορεί να γίνει έλεγχος.

► Οι διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου να γίνουν με αντικειμενικότητα, διαφάνεια και κριτήρια (κοινοποίηση κενών, μόρια, αιτήσεις, τοποθετήσεις με σειρά κατ’ αρχήν συγκρότημα σχολείων, σε δημοτικό διαμέρισμα, σε δήμο, να γίνει κοινοποίηση των τοποθετήσεων )

► Οι μετακινήσεις ειδικοτήτων που διδάσκουν στην πρωτοβάθμια να γίνουν για συμπλήρωση ωραρίου. Το ΑΠΥΣΔΕ, ήδη στις 12/9 και στις 26/9 έκανε παράτυπες μετακινήσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ετοιμάζεται και για νέες και χωρίς να έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις στην Δευτεροβάθμια. Η διοίκηση και το ΠΥΣΔΕ Δ. Θεσσαλονίκης προς το παρόν δεν ενέκριναν μετακινήσεις, όπως πέρσι, που, δυστυχώς τις είχαν εγκρίνει.

Άλλες διολισθήσεις του ΠΥΣΔΕ και του ΑΠΥΣΔΕ!

► Το ΠΥΣΔΕ να επανεξετάσει και να αφαιρέσει τα μόρια μετάθεσης που έδωσε παράτυπα πέρσι σε συναδέλφισσα, ειδικότητας ΠΕ01. Τα μόρια που της έδωσε αντιστοιχούν στην οργανική της θέση, η οποία είναι σε περιφερειακό σχολείο, ενώ τη μετακίνησε σε σχολείο Δήμου της Δυτικής Θεσσαλονίκης του οποίου και τα μόρια έπρεπε να πάρει γιατί σε αυτή τη θέση εργάστηκε και όχι στην οργανική της.

► Τα κενά που κοινοποίησε το ΠΥΣΔΕ για τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων και όσων είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και αντιστοιχούν στις ειδικότητες ΠΕ1204 και ΠΕ1705 δεν κατανεμήθηκαν ισομερώς μεταξύ τους στο κάθε σχολείο, όπως ορίζει η εκπαιδευτική διαδικασία. Η αποκατάσταση της συγκεκριμένης αδικίας έγινε μετά από ένσταση συναδέλφου και μετά από παρέμβαση της ΕΛΜΕ.

► Η διοίκηση της κεντρικής Μακεδονίας και του ΑΠΥΣΔΕ έχουν βεβαρυμμένο παρελθόν στο ζήτημα των μετακινήσεων από νομό σε νομό. Πέρσι τις αποτρέψαμε με τις κινητοποιήσεις του κλάδου και το ίδιο οφείλουμε να επαναλάβουμε και φέτος, γιατί η διοίκηση της κεντρικής Μακεδονίας επανέρχεται και είναι έτοιμη να προχωρήσει σε υποχρεωτικές μετακινήσεις.

Διαφάνεια παντού! Όλα δημόσια και αντικειμενικά!

Σε μια περίοδο κρίσιμη που παραβιάζονται δικαιώματα και μπροστά στο φάσμα της αγωνίας και της ανασφάλειας που εντείνεται για εκατοντάδες συναδέλφους οι ΕΛΜΕ απαίτησαν λύσεις σε μια σειρά προβλήματα προς όφελος του δημόσιου σχολείου, της ουσιαστικής λειτουργίας του, καθώς και της διασφάλισης της αξιοπρέπειας του εκπαιδευτικού. Η διοίκηση της εκπαίδευσης τις αρνήθηκε!

Στις συναντήσεις των ΕΛΜΕ με τη διοίκηση ο αιρετός της ΔΑΚΕ, όπως έχει κάνει και σε όλες τις προηγούμενες συναντήσεις του σωματείου με τη διοίκηση, ακολούθησε την πεπατημένη, δεν υπερασπίστηκε τις θέσεις των ΕΛΜΕ, αλλά επιχειρηματολόγησε υπέρ των θέσεων της διοίκησης και υπερασπίστηκε την αρνητική της στάση. Ο αιρετός των ΣΥΝΕΚ δεν εξέφρασε καμία θέση. Οι αιρετοί για τη στάση που κράτησαν στις συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ, όπου και συζητήθηκαν οι θέσεις των ΕΛΜΕ και απορρίφτηκαν, οφείλουν να ενημερώσουν τον κλάδο.

Καλούμε τους συναδέλφους να απαιτούν στις υπηρεσιακές μεταβολές να τηρούνται κανόνες και αρχές διαφάνειας και αντικειμενικότητας, καθώς και να μην αποδεχθούν να γίνουν τοποθετήσεις που τους αδικούν και τους «ρίχνουν». Να κάνουν χρήση του δικαιώματος των ενστάσεων και να ενημερώνουν τις ΕΛΜΕ για να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

Ταυτόχρονά οι συνάδελφοι από κοινού με τις ΕΛΜΕ πρέπει να συγκροτήσουν επιτροπή κατά των αυθαιρεσιών των διοικήσεων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ώστε με την άμεση παρέμβασή τους να σταματήσουν τις αυθαιρεσίες και να αποκαταστήσουν τις αδικίες που γίνονται.

Ετικέτες , , , , , , , , .Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *