ΠΥΣΔΕ Χαλικδικής: αποτελέσματα εκλογών ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ-ΚΥΣΔΕ

Χαλκιδική – εκλογές ΑΠΥΣΔΕ

ΨΗΦΟΙ 668 %
Α-Λ 28
ΕΓΚΥΡΑ 640
ΣΥΝΕΚ 227 35%
ΔΑΚΕ 212 33%
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 111 17%
ΠΑΜΕ 69 11%
ΠΑΣΚ 0%
ΑΛΛΟ 21 3%

Χαλκιδική – εκλογές ΑΠΥΣΔΕ Continue reading