Β’ ΕΛΜΕ Δ. Αττικής: Αξιολόγηση από το παράθυρο τα τεστ που επιβάλλουν οι σχ. σύμβουλοι στους μαθητές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΤΕΣΤ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Ο κλάδος μας επανειλημμένα έχει γίνει στόχος εφαρμογής της αξιολόγησης-χειραγώγησης των εκπαιδευτικών ή των σχολικών μονάδων, με άμεσες και ωμές θεσμοθετήσεις ή πλάγιες και συγκαλυμμένες απόπειρες.

Η θεσμοθέτηση και η εφαρμογή της αξιολόγησης έχει πλέον με το νέο μισθολόγιο- βαθμολόγιο επίπτωση και στις μισθολογικές μας αποδοχές. Μάλιστα ένα συγκεκριμένο ποσοστό συναδέλφων  καταδικάζεται ανεξαρτήτως προσόντων να παραμένει στάσιμο βαθμολογικά,  συνεπώς και μισθολογικά. Continue reading