Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 593 579
Λευκά 22 21
Άκυρα 18 34
Έγκυρα 553 524
% έδρες
ΔΑΚΕ 206 37,3 3 185 35,3 3
ΑΡΕΝ-Αγ. Παρέμβαση-Ανένταχτοι 108 19,5 2 121 23,1 2
ΠΑΜΕ 89 16,1 1 81 15,5 1
ΠΕΚ 72 13,0 1 67 12,8
Προοδευτικών Καθηγητών Συσπείρωση (ΣΥΝΕΚ) 68 12,3 69 13,2 1

Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας: αποτελέσματα εκλογών για ΔΣ και ΝΤ ΑΔΕΔΥ

Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας
για ΔΣ 2015
Ψήφισαν 572
‘Ακυρα 12
Λευκά 23
Έγκυρα 537
ψήφοι % έδρες
ΔΑΚΕ 161 28,1 2
Αυτόνομη Κίνηση Εκπαιδευτικών-Αριστερή Συσπείρωση 130 22,7 2
ΣΥΝΕΚ 100 17,5 1
Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) 80 14,0 1
ΠΕΚ 66 11,5 1
για ΝΤ ΑΔΕΔΥ 2015
Ψήφισαν 572
‘Ακυρα 20
Λευκά 20
Έγκυρα 532
ψήφοι % αντ.
ΔΑΚΕ 156 27,3 9
Αριστερή Συσπείρωση (ΛΑΕ) 101 17,7 6
ΣΥΝΕΚ 92 16,1 5
Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) 76 13,3 4
ΠΕΚ 59 10,3 3
Παρεμβάσεις 48 8,4 2

Continue reading

Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας: αποτελέσματα εκλογών για το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 564 – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ: 6

ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ: 21 – ΕΓΚΥΡΑ: 543

Συσπείρωση Προοδευτικών Καθηγητών ΨΗΦΟΙ: 205 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: 2
ΔΑΚΕ ΨΗΦΟΙ: 149 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: 2
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ψ/δ που στήριξε το ΠΑΜΕ) ΨΗΦΟΙ: 68 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1
ΠΕΚ ΨΗΦΟΙ: 68 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1
Αυτόνομη Κίνηση ΨΗΦΟΙ: 53 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: 0