Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Θεσ/νίκης: Για τη στάση του κλάδου και των συλλόγων διδασκόντων στην επιλογή Διευθυντών των σχολείων

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Θεσσαλονίκης

Για τη στάση του κλάδου και των συλλόγων διδασκόντων

στην επιλογή Διευθυντών των σχολείων

Το υπουργείο παιδείας όρισε τις επόμενες ημέρες να γίνουν οι διαδικασίες για την επιλογή Διευθυντών των σχολικών μονάδων. Στη διαδικασία αυτή θα συμμετέχουν και οι σύλλογοι διδασκόντων με τη ψήφο τους να προσμετράει κατά 33% επί του συνόλου των μορίων που μπορούν να συγκεντρώσουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για Διευθυντές. Το υπόλοιπο 67% των μορίων οι ενδιαφερόμενοι θα το συγκεντρώνουν από τα εκπαιδευτικά και τα διοικητικά τους προσόντα, καθώς και την προϋπηρεσία τους.

Το υπουργείο παιδείας δεν άλλαξε ένα αποδεδειγμένα διαβλητό σύστημα επιλογής που ίσχυε όλα τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο αναπαρήγαγε την ημετεροκρατία, προωθούσε τις πελατειακές και κομματικές εξυπηρετήσεις και είχε στόχο την υπονόμευση της οργανωμένης συλλογικής συνδικαλιστικής δράσης.

 • Διατήρησε αναλλοίωτη, αντί να καταργήσει, όπως ήταν και η θέση του κλάδου, την αυταρχική ιεραρχική δομή της διοίκησης των περιφερειακών Διευθυντών, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση αντιεκπαιδευτικών μέτρων (συγχωνεύσεις σχολείων, αύξηση αριθμού μαθητών στα τμήματα, κ.ά.), ενώ αντικατέστησε τους περιφερειακούς Διευθυντές με την εφαρμογή πανομοιότυπου τρόπου με την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου, αυτού του κομματικού έλεγχου.
 • Άφησε άθικτο όλο το αυταρχικό πλαίσιο του καθηκοντολόγιου που ο κλάδος έχει καταστήσει ανενεργό και το οποίο δίνει υπερεξουσίες στο Διευθυντή σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη σχολική ζωή.
 • Δεν προχώρησε στον καθορισμό ουσιαστικών αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων που αφορούν τη σχολική μονάδα και έχουν σχέση με τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις στη βάση του γενικότερου εκπαιδευτικού προγραμματισμού στα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα του σχολείου, της ίδιας της διοίκησής του και συνολικά της σχολικής ζωής.
 • Δεν κατάργησε στο σύνολό του το θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών, το οποίο προφανώς θα αξιοποιηθεί στα νέα πλαίσια αξιολόγησης που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το δημόσιο και την εκπαίδευση.
 • Δεν έδωσε τη δυνατότητα στο σύλλογος ο ίδιος να επιλέγει το Διευθυντή του και όχι απλά να προσθέτει μόρια (μέχρι 12/35) με τη ψήφο του.
 • Με τη δοκιμασμένη λογική του ελέγχου των συμβουλίων κρίσεων οι περιφερειακοί Διευθυντές συμπλήρωσαν τα υπηρεσιακά συμβούλια με άλλα δύο μέλη της αρεσκείας τους, ενώ ξεχάστηκαν οι δεσμεύσεις του τρίτου αιρετού!
 • Οι Διευθυντές εκπαίδευσης με τη στάση που επιδεικνύουν στην προώθηση αντιεκπαιδευτικών μέτρων και ιδιαίτερα με την υπογραφή από μέρους τους των διαπιστωτικών πράξεων διαθεσιμότητας – απόλυσης των συναδέλφων, χωρίς ούτε μια ουσιαστική δημόσια διαφοροποίηση και παραίτηση σε όλη τη χώρα, επιβεβαιώνουν ότι είναι βασικός κρίκος της αλυσίδας προώθησης της πολιτικής του εκάστοτε υπουργείου και οποιαδήποτε, έστω και δημοκρατικοφανούς, διαδικασίας εξυπηρετεί την προσπάθεια ενσωμάτωσης του κλάδου σε διαχειριστικές πρακτικές.

Η άρνηση του υπουργείου παιδείας να αναβαθμίσει συνολικά τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων έχει άμεση σχέση με τις γενικότερες εξελίξεις της υπογραφής από την κυβέρνηση με την ΕΕ και το ΔΝΤ μιας νέας επώδυνης για τους εργαζόμενους συμφωνίας συνέχισης της πολιτικής της λιτότητας και των περικοπών και οι οποίες παίρνουν συγκεκριμένη έκφραση με την άρνηση της κυβέρνησης να υλοποιήσει συγκεκριμένες διεκδικήσεις του κλάδου που αλλάζουν την κατάσταση στην εκπαίδευση και αναβαθμίζουν τη ζωή και το ρόλο των εκπαιδευτικών. Ουσιαστικές αρμοδιότητες στο σύλλογο διδασκόντων αρνήθηκαν να δώσουν όλες οι κυβερνήσεις γιατί ήθελαν να αποφύγουν τις καθημερινές διεκδικήσεις που θα σηματοδοτούσε η αναβάθμισή του.

Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις συνεχίζουμε να καθορίζουμε τη δράση μας στη βάση των αιτημάτων, των διεκδικήσεων και των πολιτικών στοχεύσεων του προηγούμενου 16ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ για την υλοποίηση των οποίων πρωτοστατήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στους μικρούς και μεγάλους αγώνες του κλάδου, τις απεργίες διαρκείας του Μαΐου και Σεπτεμβρίου του 2013, στον ηρωικό αγώνα ενάντια στη διαθεσιμότητα-απόλυση και ενάντια στην αυτοαξιολόγηση – αξιολόγηση, καθώς και στους γενικότερους αγώνες για τη διαγραφή του χρέους, τη ρήξη με την ΟΝΕ και την ΕΕ για την ανατροπή της πολιτικής της κυβέρνησης και παρόμοιων πολιτικών.

Στα πλαίσια αυτών των διεκδικήσεων προτείνουμε:

 • Οι σύλλογοι διδασκόντων να αναβαθμιστούν τώρα και να αναλάβουν ουσιαστικές αρμοδιότητες στη ζωή του σχολείου.
 • Οι επιλογές των Διευθυντών των σχολείων να γίνονται καθ’ ολοκληρία από το σύλλογο διδασκόντων.
 • Οι Διευθυντές σε ένα βαθύτατα δημοκρατικό περιβάλλον που θα ισχύει στο σύλλογο θα έχουν ρόλο συντονιστή στην υλοποίηση των αποφάσεών του και θα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις αποφάσεις με τη στήριξη όλων των μελών του, καθώς και με τις αναγκαίες υποστηρικτικές δομές που πρέπει να υπάρχουν στα σχολεία (γραμματείς, φύλακες, επιστάτες, κ.ά.) και οι οποίες θα καταστούν την ξεχωριστή αμοιβή περιττή.
 • Οι Διευθυντές να είναι ανακλητοί και να προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία της αντικατάστασής τους όταν δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που θα πηγάζουν από τις συλλογικές αποφάσεις.
 • Οι σύλλογοι διδασκόντων να αποκτήσουν αγωνιστικά χαρακτηριστικά, αναλαμβάνοντας από κοινού με τις ΕΛΜΕ και τους άλλους φορείς που έχουν σχέση με το σχολείο και ιδιαίτερα τους μαθητές και τους γονείς την αγωνιστική υλοποίηση των προτάσεων και θέσεων τους.

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς το επόμενο διάστημα με τις προτάσεις τους και ιδιαίτερα την αγωνιστική τους στάση να διεκδικήσουμε ένα ουσιαστικό ρόλο του συλλόγου διδασκόντων και του ρόλου του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Χωρίς να έχουμε αυταπάτες ότι με τη συμμετοχή μας στις διαδικασίες επιλογής των Διευθυντών μπορούμε να αλλάξουμε το αντιεκπαιδευτικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα, μπορούμε όμως να τις αξιοποιήσουμε και να διαμορφώσουμε καλύτερους όρους για την προώθηση ενός βαθύτατου εκδημοκρατισμού που απαιτείται να γίνει σήμερα στο εκπαιδευτικό σύστημα που θα κατοχυρώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο των εκπαιδευτικών και των συλλόγων διδασκόντων σ’ αυτό.

Σε μια τέτοια κατεύθυνση θα επιδιώξουμε να παρθούν ανάλογες αποφάσεις στο 17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ και καλούμε μια τέτοια προοπτική να ενισχύσουν οι συνάδελφοι με τη συμμετοχή τους στις κουτσουρεμένες διαδικασίες επιλογής Διευθυντών που δίνει το νομοθετικό πλαίσιο του υπουργείου:

 • Να ψηφίσουν συναδέλφους που διακρίνονται έμπρακτα με τη συμμετοχή τους και το συλλογικό τους πνεύμα στην προώθηση και υλοποίηση ζητημάτων της σχολικής μονάδας, καθώς και στην συμβολή τους, στο μέτρο του δυνατού, στην υπεράσπιση, προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων του κλάδου.
 • Να απορρίψουν όσους με τη στάση τους συνέβαλαν στην προώθηση αντιεκπαιδευτικών μέτρων, ιδιαίτερα στο θέμα της αυτοαξιολόγησης, για το οποίο οι αποφάσεις του κλάδου έδιναν σε όλους τους συναδέλφους και τους συλλόγους διδασκόντων τη δυνατότητα της υλοποίησής τους με συλλογικό τρόπο και μαζικούς όρους.
 • Να υπάρξει η ανάλογη διορατικότητα στους συλλόγους της απόρριψης και μέσω της διαδικασίας της αποχής που είναι δικαίωμα του κάθε συναδέλφου, όταν κρίνεται απαραίτητο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ο σύλλογος να επανακαθορίσει το επόμενο διάστημα την εξέλιξη για το θέμα του Διευθυντή της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.
 • Οι σύλλογοι μέσα από ουσιαστικό διάλογο και σε συνεδριάσεις τους πριν την ψηφοφορία να συμβάλλουν στη διαμόρφωση κριτηρίων που προωθούν τις συλλογικές διαδικασίες στη ζωή του σχολείου και με αυτά να καθορίσουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας τη θετική ή την αρνητική στάση τους (λευκό, αποχή).
 • Να πάρουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις που πρέπει να οργανωθούν από τις ΕΛΜΕ.

Οι σύλλογοι διδασκόντων να στείλουν μήνυμα ότι οι Διευθυντές πρέπει να εναρμονίζονται με τις συλλογικές αποφάσεις και να τις προωθούν.

Ετικέτες , , , , , , , , , , , .Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *