ΕΛΜΕ Περιστερίου: Σχετικά με τον διαγωνισμό PISA

O διεθνής μαθητικός διαγωνισμός PISA (Programme for International Student Assessment= PISA) του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) θα πραγματοποιηθεί και φέτος με την συμμετοχή και της Ελλάδας, από τις 2 Μαρτίου 2015 έως και τις 3 Απριλίου 2015. Συμμετέχουν υποχρεωτικά, με εντολή του Υπουργείου, τα σχολεία που έχουν επιλεγεί. Ο διαγωνισμός αυτός γίνεται κάθε τρία χρόνια και η χώρα μας συμμετέχει από το 2000. Φορέας υλοποίησης για την Ελλάδα είναι το ΙΕΠ.

Tο ενημερωτικό κείμενο που στάλθηκε στα σχολεία αναφέρει:«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) έχει αναλάβει την ευθύνη διεξαγωγής της Διεθνούς Έρευνας PISA, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η έρευνα διεξάγεται σε περισσότερες από 70 χώρες και διερευνά την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Τα γνωστικά πεδία που διερευνώνται είναι τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες, η Κατανόηση Κειμένου και η Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος…, θα συμμετάσχουν 231 δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια … Τα σχολεία αυτά έχουν επιλεγεί με τυχαία, στρωματοποιημένη(;) δειγματοληψία».(6300 μαθητές)

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό του ΟΟΣΑ, που υπηρετεί τις αρχές του και την γνωστή «εργαλειοθήκη» του, που επιβάλλει πολιτικές άγριας λιτότητας και περικοπών στα κοινωνικά αγαθά, στο όνομα της ανταγωνιστικότητας. Την εφαρμογή των  προτάσεων του ΟΟΣΑ στην Εκπαίδευση τη νιώσαμε καλά τα τελευταία πέντε χρόνια: οι συγχωνεύσεις σχολείων, η αύξηση ωραρίου, η γνωστή κακόφημη αξιολόγηση, η μισθολογική καθήλωση , οι απολύσεις, είναι δικής του έμπνευσης. Όλα τα δικαιώματα που χάσαμε, τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο κι όλοι οι εργαζόμενοι, περιέχονταν στις οδηγίες του ΟΟΣΑ και των συμβούλων του.

Ο διαγωνισμός PISA έχει απώτερο στόχο να παρέμβει στο περιεχόμενο των σχολικών προγραμμάτων. Έτσι εξασφαλίζεται η πλήρης υποταγή όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στις λεγόμενες νεοφιλελεύθερες επιταγές: με τις εκπαιδευτικές δομές και το κόστος σε υλικούς και ανθρώπινους πόρους ασχολείται ο ΟΟΣΑ και με το περιεχόμενο των σπουδών ορίζεται ως αρμόδιος βραχίονάς του, ο διαγωνισμός PISA.

Με μια εκπαιδευτική λογική που θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την αντίστοιχη μέτρηση της ανταγωνιστικότητας στο πεδίο της οικονομίας, ο ΟΟΣΑ δημιουργεί ιεραρχήσεις εκπαιδευτικών συστημάτων, με μια επιστημονικοφανή μεθοδολογία, πουλώντας την «τεχνογνωσία του εμπειρογνώμονα» και «νομιμοποιεί» μέσω ενός ανταγωνιστικού αγοραίου και εξεταστικοκεντρικού μοντέλου εκπαίδευσης, την κατηγοριοποίηση και την ταξική διαφοροποίηση των σχολείων.

Ο διαγωνισμός επιβραβεύει «δεξιότητες» σε επιλεγμένα-αποσπασματικά πεδία. Εισάγει και εδραιώνει αποκλειστικά την επιφανειακή αντίληψη για τη γνώση: χρήσιμη είναι μόνον η γνώση που έχει άμεσο όφελος – κέρδος σε βάρος της γενικής μόρφωσης. Ενισχύει την τάση της ποσοτικοποίησης και της κυριαρχίας των «οικονομικών  δεικτών» της αγοράς. Ο στόχος για το «μέγιστο κέρδος με το ελάχιστο κόστος», σημαίνει «μικρότερες δαπάνες για αποφοίτους, που θα μπορούν να εξυπηρετούν την οικονομία, με τους όσο το δυνατό χαμηλότερους μισθούς» και εκπαιδευτικούς, που θα αξιολογούνται και θα πληρώνονται με βάση «τα επιτεύγματα» των μαθητών τους.  Στην διαμόρφωση συνθηκών αποειδίκευσης-απομόρφωσης, τα 15χρονα παιδιά θα γίνονται οι νέοι σκλάβοι στο καθεστώς μη τυπικής εκπαίδευσης και «μαθητείας».

«Υιοθετήστε ό,τι αποδίδει, μετρήστε με ακρίβεια, εξασκήσετε τους μαθητές σας στις βασικές δεξιότητες» λέει ο ΟΟΣΑ. Εάν κατέχουν δεξιότητες τότε είναι σε θέση να μπουν στην παραγωγή χωρίς περαιτέρω σπουδές, με ότι συνεπάγεται αυτό για την πρώιμη, εφηβική εργασία, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις με τις χαμηλές αμοιβές και τον «εθελοντισμό». Για τον έλεγχο της απόδοσης της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας προτείνουν αξιολογήσεις δηλαδή το κατ’ εξοχήν εργαλείο της νεοφιλελεύθερης οικονομίας: «Αξιολογήστε μαθητές, καθηγητές, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημιουργήστε αυτόνομα, υπεύθυνα και ανταγωνιστικά σχολεία».

Αξίζει να σημειωθεί πως για να συμμετέχει η χώρα μας σ’ αυτόν τον διαγωνισμό, πληρώνει περίπου 400.000€ σε τρια χρόνια. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τα διάφορα σεμινάρια, από τους εγχώριους διαφημιστές του PISA, με σκοπό τη διασπορά της καλής του φήμης και την ενίσχυση της τεχνοκρατικής αντίληψης για την εκπαίδευση. Η Ελλάδα κατέβαλε το 2014 το 1% του προϋπολογισμού του ΟΟΣΑ, δηλαδή 3.570.000€. Πριν λίγες μέρες ο ΟΟΣΑ ήταν πάλι εδώ  για να «βοηθήσει».

Η ΟΛΜΕ, σε ανακοίνωσή της, το Δεκέμβρη του 2013, τοποθετήθηκε αρνητικά απέναντι στον διαγωνισμό PISA και στη χρήση των αποτελεσμάτων των μαθητών μας, τόσο απ’ τους ιθύνοντες, όσο και από τα ΜΜΕ, ως εργαλεία δυσφήμισης του έργου του εκπαιδευτικού και του Δημόσιου σχολείου.

Η εκπαίδευση δεν είναι αυτή που θα θέλαμε για τους μαθητές και τα παιδιά μας. Τα σχολεία ασφυκτιούν από την έλλειψη πόρων και έχουν τραυματιστεί βαριά όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες από τις καταστροφικές πολιτικές, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία. Αποτελεί χρέος μας η αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της εκπαίδευσης. Θεωρούμε όμως ότι οδηγός στην προσπάθεια για βελτίωσή της εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι οι κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ και γενικότερα η φιλοσοφία και οι επιδιώξεις των δυνάμεων της αγοράς, αλλά η ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης μορφωτικής πολιτικής, που θα στοχεύει στην πολιτιστική ενδυνάμωση και τη χειραφέτηση όλων των παιδιών και ιδιαίτερα των παιδιών της εργατικής τάξης. Σ’ αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αξιοποιηθούν οι τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις του εκπαιδευτικού κινήματος, αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης ενός μαχητικού διεκδικητικού εκπαιδευτικού κινήματος, στο επίκεντρο των νέων κοινωνικών-ταξικών αντιπαραθέσεων.

 Κατατάσσοντας τους μαθητές μας στην 42η θέση σε 67 χώρες το 2012, είναι δεδομένο ότι η συνεχής πτωτική τάση που συνδέεται άρρηκτα με την μνημονιακή Ελλάδα των τελευταίων χρόνων, θα οδηγήσει σε νέα νεοφιλελεύθερα πορίσματα «σοκ και δέους» για τα σχολεία.

Καλούμε τους συναδέλφους να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο διαγωνισμό PISA του ΟΟΣΑ και να τον καταγγείλουν μαζί με το σωματείο σε κάθε σχολείο!

Καλούμε το Υπουργείο και την νέα ηγεσία του, να αναστείλει τη συμμετοχή της χώρας μας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*