Για τις κρίσεις των διευθυντών στην Ηλεία

Ανακοίνωση της Ενιαίας Αγωνιστικής Κίνησης ΕΛΜΕ Ηλείας
Η διαδικασία επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων ολοκληρώθηκε, με διαμαρτυρίες εκ μέρους πολλών υποψηφίων κυρίως για τη βαθμολόγηση των συνεντεύξεων Απόδειξη οι 12 ενστάσεις για επανεξέταση. Η πλειοψηφία του ΠΥΣΔΕ δε δέχτηκε να συζητηθούν αυτές οι ενστάσεις προφασιζόμενη ότι δεν προβλέπεται από το νόμο! Δηλαδή επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων αλλά όχι η συζήτησή τους;! Οι ενστάσεις πρέπει να συζητηθούν πριν την τοποθέτηση Διευθυντών και κάθε συνάδελφος να έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται για να στηρίξει την ένστασή του.

Από την αρχή της διαδικασίας των κρίσεων διευθυντών Β/θμιας Εκπ/σης επισημάναμε ότι Περιφερειακός  Διευθυντής συγκροτεί και επανασυγκροτεί το Συμβούλιο επιλογής στο Νομό μας με στόχο τον έλεγχό του. Στην προσπάθειά του αυτή  επανειλημμένα έχει παραβιάσει τη νομοθεσία με βάση την οποία έπρεπε να προχωρήσει στη σύνθεση και στη συγκρότηση του συμβουλίου. Συγκεκριμένα παράτυπα όρισε ως αντιπρόεδρο την προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων  αντί άλλου συναδέλφου που αυτός είχε τα προσόντα που  πρόβλεπε ο νόμος και ήταν στο συμβούλιο. Μετά  την παραίτηση της Δ/ντριας συνεχίζει με δεύτερη παρατυπία αφού όρισε ως Πρόεδρο του Συμβουλίου την Αντιπρόεδρο, και όχι τον νόμιμο αναπληρωτή της Διευθύντριας όπως έπρεπε. Η παράνομη και παράτυπη συγκρότηση του συμβουλίου είναι έξω από κάθε έννοια κριτήριων δικαιοκρισίας διαφάνειας και αντικειμενικότητας που πρέπει να ισχύουν στις κρίσεις και ζητάμε την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και άλλη μια παρατυπία. Την τελική διαδικασία τοποθέτησης των διευθυντών με βάση τις προτιμήσεις  τους ,να μην  ολοκληρώσει και επικυρώσει το Συμβούλιο επιλογής  που  έκανε και τις κρίσεις, άλλα το ΠΥΣΔΕ  που  4 από τα 5 μέλη του δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο επιλογής γιατί ήταν υποψήφιοι. Τη διαδικασία αυτή  τη καταγγείλαμε  και αποχωρήσαμε γιατί  παραβιάζει κάθε έννοια αντικειμενικότητας , διαφάνειας και αξιοκρατίας.

 Η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραιτήθηκε για να συνταξιοδοτηθεί λίγο πριν ξεκινήσουν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων. Εκτιμάμε ότι δεν ήταν διατεθειμένη να υπακούσει σε άνωθεν «υποδείξεις», κρατώντας την ίδια στάση που κράτησε και στο θέμα των συγχωνεύσεων των σχολείων, όταν συμπαρατάχθηκε με τις αποφάσεις του κλάδου. Συνολικά για τη στάση της αυτή, που επιβεβαιώνει την άποψη της ΕΛΜΕ ότι τα όργανα επιλογής ήταν ελεγχόμενα, άρχισαν διώξεις εναντίον της για ζητήματα που είχαν συμβεί πολύ παλιότερα και τα οποία δεν στοιχειοθετούν πειθαρχικά παραπτώματα.

Η αρχική συγκρότηση και οι συνεχείς ανασυγκροτήσεις από τον Περιφερειακό Διευθυντή του συμβουλίου επιλογής για το νομό μας, με διορισμένα μέλη που τοποθετήθηκαν με μοναδικό κριτήριο να είναι αρεστά στη διοίκηση, πέτυχε το στόχο: να επιλεγούν διευθυντές αρεστοί, στην πλειονότητά τους, και στο πλαίσιο της διατήρησης ισορροπιών και της προώθησης της συναίνεσης των «προθύμων» που επιδιώκει το κυβερνών κόμμα, ενώ υποψήφιοι διευθυντές που συμμετείχαν σε αριστερά ψηφοδέλτια καταποντίστηκαν με ιδεολογικά κριτήρια. Το άνοιγμα των βαθμολογιών δείχνει ότι ένας στους τρεις συναδέλφους αλλάζει σειρά στην κατάταξη που είχε με βάση τα μετρήσιμα μόριά του. Συνολικά από τους 106 υποψήφιους οι 35 μετακινήθηκαν πάνω από πέντε θέσεις κατάταξης. Η συνέντευξη είναι αυτή που καθορίζει το ποιοι παίρνουν σχολεία και ιδιαίτερα το ποια σχολεία θα πάρουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, υποψήφιος που είχε στα μετρήσιμα την 34η θέση μετά τη συνέντευξη ήρθε στη 10η, ενώ υποψήφια που ήταν στην 30η θέση βρέθηκε στην 58η. Θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα την απαράδεκτη στάση που τήρησαν τρία μέλη του συμβουλίου να βαθμολογήσουν πολύ χαμηλά τους «ανεπιθύμητους». Ακόμη πρέπει να αναφερθεί και η παρέμβαση του προϊσταμένου του 1ου Γραφείου κατά τη διαδικασία ανοίγματος της βαθμολογίας, ο οποίος διέκοψε τη διαδικασία και απείλησε την αιρετό μας να αλλάξει τη βαθμολογία της και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη!
Επισημαίνουμε ως ξεχωριστό γεγονός την άθλια συναλλαγή που εξελίχθηκε στην τοποθέτηση υποψήφιου σε θέση Διευθυντή σχολείου του Πύργου αντί της θέσης του Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης του νομού (ήταν πρώτος επιλαχόν στον πίνακα για τις κενούμενες θέσεις Διευθυντών νομών). Την απαράδεκτη αυτή μεθόδευση επιβεβαιώνει η απαλλαγή από το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Ελλάδας του συγκεκριμένου υποψηφίου από μια σειρά πειθαρχικά παραπτώματα για τα οποία τον είχε καταγγείλει ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου του. Η απαλλαγή αυτή δόθηκε, προφανώς όχι τυχαία, την περίοδο των κρίσεων ενώ τα παραπτώματα εκκρεμούσαν από χρόνια. Το συγκεκριμένο υποψήφιο βαθμολογήσαμε, με βάση και τις αποφάσεις της ΕΛΜΕ, με μονάδα.
Όταν πρόσωπα επιβεβαιωμένα ανεπαρκέστατα είτε εκπαιδευτικά είτε διοικητικά ή ακόμηκαι με σειρά πειθαρχικών παραπτωμάτων κρίνονται κατάλληλα, μέσα από μεθοδεύσεις, να διοικήσουν σχολεία, τότε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί οι κρίσεις να βασίστηκαν στη δικαιοκρισία, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια. Αντίθετα στηρίζονται σε κριτήρια που περιλαμβάνουν το αλισβερίσι και την πελατειακή λογική.Εκτιμάμε ότι τα διοικητικά στελέχη (Περιφερειακός Διευθυντής, υπεύθυνη των συμβούλων Δυτικής Ελλάδας, διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης στο νομό) έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος και προϋποθέσεων εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων. Όταν με τις επιλογές τους δεν προάγουν τέτοιες συνθήκες αλλά τις υπονομεύουν, τότε έχουν επιλέξει να υπερασπιστούν όχι τον κλάδο και το δημόσιο σχολείο αλλά την κυβερνητική πολιτική διάλυσής τους.
Ο αιρετός της ΔΑΚΕ συμπεριφέρθηκε ως κομματικός εκπρόσωπος αλλά και ως μέλος της διοίκησης. Σε πολλές περιπτώσεις συμπαρατάχθηκε με την πλειοψηφία στον εξοβελισμό των μη αρεστών. Ενώ οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου του ήταν όλοι άριστοι! Στην περίπτωση μάλιστα υποψηφίου που όλος ο κλάδος γνωρίζει την ανεπάρκεια και την αντισυναδελφική συμπεριφορά του, τον βαθμολόγησε ως περίπου άριστο, κάτι που ούτε η διορισμένη πλειοψηφία δεν τόλμησε…
Οι αιρετοί της Κίνησής μας λειτούργησαν ως εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και υλοποίησαν τις αποφάσεις του κλάδου και την απόφαση της ΕΛΜΕ για τις κρίσεις. Συμμετείχαν στη διαδικασία χωρίς να προβούν σε αξιολόγηση βάζοντας παύλα, εκτός από τέσσερις περιπτώσεις υποψηφίων  τους οποίους βαθμολόγησαν χαμηλά (για διοικητική ανεπάρκεια και με βάση τις γραπτές καταγγελίες από την ΕΛΜΕ για αντιπαιδαγωγική, αντισυναδελφική και αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά). Πιστεύουμε πως η παρωδία της συνέντευξης, που καθόρισε τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, δικαίωσε την απόφασή μας να μην αξιολογήσουμε – βαθμολογήσουμε τους υποψηφίους, αλλά να είμαστε εκεί για τον έλεγχο της διαδικασίας και για την ενημέρωση του κλάδου. Τη διαδικασία αυτή αρνηθήκαμε να νομιμοποιήσουμε όχι μόνο με τη στάση μας αλλά και μην εγκρίνοντας τους τελικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων σε σχετική ψηφοφορία του οργάνου.
Οι νέοι διευθυντές θα κριθούν στην πράξη. Τους καλούμε να μην έλθουν σε αντίθεση με τις αποφάσεις του κλάδου και των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων τους. Να αρνηθούν το ρόλο τουΜάνατζερ, για τον οποίο τους προορίζει το υπουργείο, και να μην εφαρμόσουν τις αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις που προωθεί. Τους θέλουμε αρωγούς στην προσπάθεια του κλάδου μας για δημοκρατία στα σχολεία και στον αγώνα του για την ανατροπή των μέτρων εκπαιδευτικής οπισθοδρόμησης.
Η σκληρή αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση των υπαλλήλων του ΔΝΤ και της τρόικας θα μας βρει απέναντί της μαζί με όλους τους συναδέλφους που στηρίζουν τη δημόσια εκπαίδευση, μαζί με τους γονείς των μαθητών μας που χτυπήθηκαν από το Μεσοπρόθεσμο, που έχασαν τη δουλειά τους, που έκλεισε το μαγαζί τους, που δουλεύουν με μερική απασχόληση, με κουτσουρεμένο μισθό κλπ.

Είναι η ώρα που ο καθένας θα πάρει θέση. Τα ψέματα τελείωσαν. Η μάχη ξεκίνησε και θα είναι σκληρή.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*