Ένωση Εκπ/κων Εικαστικών Μαθημάτων: Η νέα Υπουργική Απόφαση κατάργησης της εξέτασης του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου για την εισαγωγή στα ΤΕΙ Αθήνας

Η κατάργηση που αφορά την εξέταση των δύο ειδικών μαθημάτων  «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο» για την εισαγωγή υποψηφίων στα Τμήματα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας, η οποία μάλιστα υλοποιήθηκε έπειτα από εισήγηση – πρόταση του συμβουλίου της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας των Τμημάτων Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών, μας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα:

α)  Ποιον ή ποιους εκπαιδευτικούς σκοπούς εξυπηρετεί;

β)  Τα κριτήρια και οι προτάσεις που ελήφθησαν υπ’ όψη από το ΥΠΑΙΘ, αποσκοπούν στην αναβάθμιση των σπουδών στις συγκεκριμένες ειδικότητες;

Διότι οικονομική δαπάνη σίγουρα δεν δημιουργούσε σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Οι έως χθες προαπαιτούμενες στοιχειώδεις γνώσεις και θεμελιώδεις βάσεις στους δύο τύπους Σχεδίου τα οποία καταργήθηκαν για την προετοιμασία των υποψηφίων, βελτίωναν την απόδοσή τους και συντελούσαν  στην κατάκτηση  υψηλότερου επιπέδου στις σπουδές τους.

Σήμερα με την κατάργηση των μαθημάτων γίνεται σαφώς αντιληπτό ότι το επίπεδο των γνώσεων στα ειδικά μαθήματα υποβαθμίζεται και δημιουργούνται κενά και ελλείψεις.

Οι γνώσεις του Σχεδίου είναι εν γένει απαραίτητες σε πολλούς τομείς και ειδικότητες.

Δεν είναι δυνατόν οι υποψήφιοι να εισάγονται χωρίς καμία γνώση, προσέγγιση και άσκηση, να διδάσκονται δε για πρώτη φορά τα εν λόγω μαθήματα μετά την εισαγωγή τους στις ειδικότητες Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών.

Σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης,  στις συγκεκριμένες ειδικότητες προαπαιτούνται γνώσεις Σχεδίου, Χρώματος, Σύνθεσης, Χώρου, για την εισαγωγή των ενδιαφερομένων.

Ο σημαντικός λόγος για τον οποίο απαιτούνται οι προαναφερόμενες γνώσεις, είναι ότι συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση στην οποία βασίζεται η πορεία για την απόκτηση και των τεχνικών και τεχνολογικών γνώσεων με στόχο τις ολοκληρωμένες σπουδές.

 

Με το αίτημά μας για τη σχετική Υπουργική Απόφαση για την οποία ενημερωθήκαμε πρόσφατα από το ΦΕΚ Φ.253/ 10590/Β6/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΠΥ9-3ΧΠ), η οποία αφορά τα ειδικά μαθήματα και τροποποιεί την Υπουργική Απόφαση Φ.253/128314/Β6/2002, (ΦΕΚ 1538/ τ. Β’/ 10.12.2002), θέλουμε να σας διευκρινίσουμε ένα αναμφισβήτητο γεγονός.

Η προετοιμασία στα συγκεκριμένα μαθήματα  που καταργήσατε είναι αναγκαία για τους μαθητές – φοιτητές και για ένα εκπαιδευτικό αποτέλεσμα υψηλού επιπέδου.

Ποιοι αλήθεια θεώρησαν περιττή την προετοιμασία των υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα;

Για ποιους λόγους και με ποια αντικειμενικά κριτήρια;

Με ποιο στόχο το Υπουργείο Παιδείας υιοθέτησε και υλοποίησε αυτή την πρόταση;

Εξασφαλίζει άραγε η κατάργηση των μαθημάτων αυτών κάποιο θετικότερο αποτέλεσμα στην εκπαιδευτική διαδικασία υπέρ των εκπαιδευομένων;

Υπερασπιζόμαστε για μια ακόμη φορά ως εικαστικοί εκπαιδευτικοί,

 

το όραμα

 

για ένα εκπαιδευτικό αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών και στόχων

για τη σύγχρονη εκπαίδευση και τους νέους

που επιλέγουν Καλλιτεχνικές Σπουδές.  

Ζητάμε την άμεση κατάργηση της Υπουργικής απόφασης

                  Για το Δ.Σ. της  ΕΝΩΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η Γραμματέας                                                                          Η Πρόεδρος

 

Ν. Παληοκώστα                                                                       Ζ. Χατζή

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*