Παρεμβάσεις Δημοσίου: Για το νομοσχέδιο Λοβέρδου για την υγεία

Ανακοίνωση των Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων στο δημόσιο τομέα σχετικά με το νομοσχέδιο Λοβέρδου για την υγεία:

Το υπουργείο Υγείας έδωσε στην δημοσιότητα το σχέδιο συγχωνεύσεων νοσοκομείων και κλινών ακριβώς μια ημέρα μετά την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου σχεδίου από την Βουλή. Διακηρυκτικός στόχος του υπουργείο με βάση το συγκεκριμένο σχέδιο είναι «η νέα βιώσιμη αρχιτεκτονική του ΕΣΥ, η ισότιμη πρόσβαση, η βελτίωση της χρησιμοποίησης των υπηρεσιών υγείας και η βελτίωση της αποδοτικότητας της σχέσης εισροες/εκροές».

Σε γενικές γραμμές οι κατευθύνσεις του σχεδίου θα λέγαμε ότι περιλαμβάνει τα εξής:

Από 137 νοσοκομεία (132+5 ΙΚΑ) μένουν 83 νοσοκομειακά συγκροτήματα ή διασυνδεόμενα νοσοκομεία όπως ονομάζονται πλέον. Σε πρώτη φάση η συγχώνευση είναι διοικητική και περιλαμβάνει μόνο ενιαίο ΔΣ, διοικητή και πιθανόν αναπληρωτή διοικητη. Είναι ωστόσο ξεκάθαρο από την αρχή ότι απωτερος στόχος είναι η πλήρης ενοποίηση των συνδιοικούμενων ή διασυνδεόμενων μονάδων σε ένα ΝΠΔΔ, με ενιαίο και ένα οργανισμό. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 137 ΣΕ 83 ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΑΘΟΣ 2ΕΤΙΑΣ Η 3ΕΤΙΑΣ.

Άμεσα 13 νοσοκομεία καταργούνται και μετατρέπονται είτε σε μονάδες βραχείας νοσηλείας είτε σε κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ο συνολικός αριθμός των κλινών μειώνεται από 46000 οργανικές κλίνες σε 35000 οργανικές κλίνες, ή από 36000 αναπτυγμένες κλίνες (λειτουργούσες) σε 32000. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε δύο σημεία: πρώτον το διαχωρισμό που γίνεται ανάμεσα σε οργανικές και λειτουργούσες κλίνες, που διέπει όλη τη φιλοσοφία της παρέμβασης, αλλά και το γεγονός ότι τελικά οι οργανικές κλίνες στο ΝΕΟ ΕΣΥ είναι  λιγότερες από τις υπάρχουσες λειτουργούσες κλίνες.

Όχι μόνο καταργούνται κλίνες για πρώτη φορά ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ και συρρικνώνεται το ΕΣΥ την ίδια ώρα που οι υγειονομικές ανάγκες αυξάνονται, ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να αναπτυχθούν νέες κλίνες. Οι 46000 οργανικές κλίνες μπορεί να μην λειτούργησαν ποτέ αλλά αυτό έγινε ως αποτέλεσμα της πολιτικής υποβάθμισης του ΕΣΥ που ακολούθησαν όλες οι κυβερνησεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετά το 1987 και είχε ως συνέπεια την υποστελέχωση του ΕΣΥ σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τώρα μπαίνει η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ταφόπλακα στις δυνατότητες ανάπτυξης του ΕΣΥ μέσα από την γιγαντιαία μείωση των οργανικών κλινών κατά 10.000 κλίνες περίπου.

Από τις 32000 νέες κλίνες οι 550 (προφανώς οι κλίνες–“φιλέτα”) θα δίνονται με συμφωνίες σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Το σημείο αυτό είναι ΤΟΜΗ στην λειτουργία του ΕΣΥ. Δημιουργούνται πλέον κλινικές αλλά και ασθενείς πολλών ταχυτήτων (ανάλογα με το βαλάντιο του καθενός) και θύλακοι εντός του ΕΣΥ σε μια κατεύθυνση λειτουργίας των νοσοκομείων με κριτήρια κέρδους.

Καταργούνται 330 κλινικές μέσα από συνενώσεις εντός νοσοκομείων με συνέπεια οι κλινικές να μειώνονται από 2000 σε 1670 περίπου. Ο διακηρυκτικός σαφής στόχος του υπουργείου είναι ξεκάθαρος και αναφέρεται ρητά στο σχέδιο: “μείωση αναγκών εφημερίας ιατρών και προσλήψεων επικουρικών, ιδίως στις περιπτώσεις που γίνονται για να καλυφθεί το πρόγραμμα εφημεριών” (!!!).

Για την επίτευξη αυτών των στόχων δημιουργείται με τις συγχωνεύσεις ενιαίος παθολογικός τομέας-τμήμα ανά νοσοκομείο, και ένα ή δύο ενιαία μεικτά χειρουργικά τμήμα (καθώς και ενιαίο τμήμα απεικονιστικών  και ενιαίο τμήμα βιοπαθολογικών εργαστηρίων). Τι θα σημαίνει αυτό πρακτικά; Ένας παθολόγος θα εφημερεύει για όλα τα συναφή παθολογικά τμήματα του τομέα (πνευμονολογικό , νευρολογικό κλπ.), ένα οφθαλμίατρος θα πρέπει να είναι ικανός και να μάθει να αντιμετωπίζει με επιτυχία, ένα πνευμοθώρακα ή μία οξεία κοιλία αφού πλέον θα ανήκει στις αρμοδιότητες του τομέα του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ είναι ότι παγώνουν οριστικά οι διορισμοί νέων ιατρών στο ΕΣΥ, ενώ όταν προκύπτουν ανάγκες αυτές πλέον θα καλύπτονται με ανακατανομές εντός των νέων οργανισμών του ΕΣΥ.

Τέλος αξίζει ιδιαίτερη αναφορά το κομμάτι των ΜΕΘ ΜΑΦ όπου όχι μόνο  δεν προβλέπεται η ανάπτυξη νέων κλινών αλλά πιθανολογείται και το κλείσιμο κάποιων εξ αυτών. Εντυπωσιακή είναι η λαθροχειρία των στοιχείων που παρουσιάζει το Υπουργείο για τις μονάδες ΜΕΘ και ΜΑΦ πανελλαδικά, συνυπολογίζοντας και τις κλίνες που δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης μηχανημάτων ή προσωπικού.

Ο στόχος βέβαια της όλης κίνησης όπως με απίστευτη ειλικρίνεια αναφέρεται στο κεφάλαιο 1.7 είναι η εξοικονόμηση 150 εκ.ευρώ έως το 2015.

Την ίδια στιγμή μέσα από τον ΕΟΠΠΥ θα παρέχονται βασικές ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες με μειωμένες παροχές (μείωση κατά 25% των συμβεβλημένων γιατρών του φορέα, μείωση κατά 30% των κρατικών τιμολογίων, περικοπές σε φάρμακα, κ.ά) βάζοντας τους ασφαλισμένους να πληρώνουν όλο και περισσότερα.

Αυτό που χαρακτηρίζει την φιλοσοφία του νέου ΕΣΥ που οραματίζεται ο Λοβέρδος είναι ένα ΕΣΥ με λιγότερες κλίνες, λιγότερα νοσοκομεία και τμήματα-κλινικές. Πουθενά δεν προβλέπεται ανάπτυξη εξειδικευμένων και σύγχρονων κέντρων όπως διαφημίζονταν σε κάποια προηγούμενη φάση, πουθενά δεν επιλύεται το ζήτημα των ανισοτήτων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας αφού τα νοσοκομεία της επαρχίας, όχι μόνο δεν ενισχύονται αλλά αντιθέτως είναι αυτά που κατεξοχήν πλήττονται από τον προκρούστη των συγχωνεύσεων. Όσο περισσότερο καταδικάζεται η επαρχία σε υπολειτουργία τόσο περισσότερο επιβαρύνονται τα νοσοκομεία του κέντρου. Είναι γνωστό άλλωστε ότι όπου πήγε το ΔΝΤ αντί για αποκέντρωση, ενισχύθηκε εξαιρετικά η αστυφιλία (και στην υγεία). Σε συνθήκες κρίσης και οικονομικής δυσχέρειας για μεγάλα κομμάτια πληθυσμού, η προσέλευση στα δημόσια νοσοκομεία διαρκώς θα αυξάνεται. Την τελευταία 2ετία παρατηρήθηκε αύξηση της ζήτησης περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία κατά 25% . Στοιχεία δείχνουν ότι όπου πέρασε το ΔΝΤ μειώθηκε ο μεσος ορος ζωής κατά δέκα περίπου χρόνια

Το συγκεκριμένο σχέδιο έρχεται να εξυπηρετήσει τους στόχους της πολιτικής κατεύθυνσης κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ για περιορισμό των δημοσίων δαπανών και βέβαια περιορισμό των παρεχόμενων δημόσιων αγαθών όπως είναι η υγεία(όπως εξάλλου περιγράφεται και στο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο). Είναι ένα μοντέλο που ουσιαστικά εφαρμόστηκε σε όλες τις χώρες που πέρασε το ΔΝΤ (βλ. Ρουμανία, Βουλγαρία κλπ) και είχε τραγικές επιπτώσεις στη δημόσια και δωρεά υγεία.

Αγωνιζόμαστε να μη κλείσει καμία νοσηλευτική κλίνη στο ΕΣΥ.

Παλαϊκός αγώνας για ένα σύστημα υγείας , βασισμένο στις υγειονομικές ανάγκες , που θα παρέχει  δωρεάν, δημόσια και υψηλού επιπέδου περίθαλψη για όλο τον πληθυσμό της χώρας .

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*