14 σημεία και 1 αίτημα για τα «Κενά και πλεονάσματα 2013» – «Καλλικράτης» κενών και πλεονασμάτων

Παν. Μπούρδαλας και Αντ. Ναξάκης*

Μετά τη δημοσίευση της νέας εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας «Υπολογισμός κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014», Αρ. Πρωτ. 70607/Δ2,  Μαρούσι, 23/05/2013, γενούνται πολλά ερωτήματα, παρατηρήσεις και πιθανά αντιφάσεις.

1) Η εγκύκλιος είναι υπερβολικά καθυστερημένη. Για πρώτη φορά έρχεται Μάιο και μάλιστα στο τέλος του. Άλλες φορές οι καθυστερημένες εγκύκλιοι έρχονταν αρχές έως μέσα Απριλίου, ενώ οι νομότυπες αρχές Μαρτίου.

2) Έχει και αυτή το στοιχείο του διπλού αιφνιδιασμού, δηλαδή έρχεται χωρίς προειδοποίηση και ζητά απάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

3) Το υπουργείο τελικά θα κάνει κάποιες εθελοντικές μεταθέσεις. Η όλη φιλοσοφία του είναι να γίνουν ελάχιστες. Απ’ αυτή την έποψη δεν ευνοούνται όσοι παλεύουν να πάρουν μετάθεση από περιοχές μακρινές προς τους τόπους μόνιμης κατοικίας ή συμφερόντων. Ευνοείται αντίθετα μία μερίδα που κινδυνεύει να βρεθεί μακριά και σε άλλη περιοχή μετάθεσης (συνήθως Νομό) λόγω των πρωτόγνωρων υποχρεωτικών μεταθέσεων.

4) Η εγκύκλιος δεν κάνει καμία άμεση ή έμμεση αναφορά στις υποχρεωτικές μεταθέσεις. Δεν γνωρίζουμε μάλιστα αν το Π.Δ. έχει υπογραφεί ή θα γίνει και άλλη επεξεργασία, αφού πέραν των άμεσων ή έμμεσων απολύσεων που θα επιφέρει, έχει πολλά σοβαρά τεχνικά προβλήματα.

5) Βάση των κενών και πλεονασμάτων αποτελούν: α) Το νέο διδ. ωράριο (+ 2 ώρες). β) Λαμβάνονται ως υπαρκτές όλε ςοι οργανικές θέσεις, ακόμη και των επί θητεία στελεχών, πλην ελάχιστων περιπτώσεων (αποσπασμένοι στο εξωτερικό πάνω από ένα χρόνο και πιθανά των προσωποπαγών οργανικών). γ) Τα υπάρχοντα δηλωμένα τμήματα από τους Διευθυντές και τη Διοίκηση στο Survey ανά σχολείο.

6) Το Υπουργείο θέτει αυτό για πρώτη τα κενά και πλεονάσματα με βάσει τα στοιχεία από το «σύστημα καταγραφής Survey» και βοηθητικά στοιχεία που στάλθηκαν στις 10 Μαΐου 2013. Ζητά από τα ΠΥΣΔΕ να δικαιολογήσουν πιθανές αλλαγές! Ουσιαστικά αφαιρεί απ’ αυτά τη κύρια αρμοδιότητα να έχουν αυτοτελή απόφαση, αλλά αυτή  την έχει ουσιαστικά και ελέγχει το Υπ. Παιδείας – υπό την εποπτεία της τρόικας -, το οποίο βάζει και τους απόλυτους όρους (κάτι ως «Καλλικράτης» κενών και πλεονασμάτων).

7)  Εάν οι μετατάξεις στην Α/βάθμια από τη Β/βάθμια είχαν γίνει έγκαιρα, θα είχαμε λιγότερα πλεονάσματα (π.χ. ΠΕ05, ΠΕ19-20, κλπ) ή αλλού κενά, ενώ τώρα γίνεται αντίστροφα. Λέει η εγκύκλιος:

«Εύλογα εννοείται ότι ως οργανικά ανήκοντες με υποχρεωτικό ωράριο θα πρέπει να υπολογιστούν και οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπέβαλαν αίτηση μετάταξης στην Α/θμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 38784/Δ1/20.03.2013 εγκύκλιο».

8) Υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα, πιθανά και αντιφάσεις, για τον υπολογισμό των κενών και ειδικά των πλεονασμάτων:

α) Για τα στελέχη εκπ/σης με θητεία (Ν. 3848/2010) με μη προσωποπαγή θέση (π.χ. Διευθυντές, Υπ/ντές σχολείων, κλπ), ενώ είναι βέβαιο ότι συνολικά θα υπάρχει έλλειμμα ωρών (μειωμένο διδ. ωράριο από το αντίστοιχο κανονικό τους), η εγκύκλιος ζητά – παρά τη ειδική καταγραφή σε άλλες στήλες – να μη συνυπολογιστούν «…Για τον υπολογισμό ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, δε θα υπολογιστούν τα στοιχεία των στηλών «Έλλειμμα ωρών λόγω διευθυντικών κενών» και «Πλεόνασμα ωρών λόγω    διευθυντικών κενών»…». 

β) Ερωτηματικό αποτελεί το αν τελικά οι «προσωποπαγείς οργανικές θέσεις», όπως των σχολικών σύμβουλων, τις οποίες πήραν χωρίς τα μόρια μεταθέσεων, θα προσμετρώνται στις «κανονικές» οργανικές θέσεις, ενώ όμως θα αναγράφονται στη γενική στήλη: «..Στη στήλη «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί», θα αναγραφεί ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών που ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ οργανικά ή με προσωποπαγή θέση…». Υπάρχει εδώ διαφορετική φιλοσοφία και αντίφαση ή όχι με τις οργανικές των άλλων στελεχών (π.χ. διευθυντές σχολείων);

γ) Γιατί άραγε υποχρεωτικές ώρες μαθημάτων όπως του ΣΕΠ και του Project (με ανάθεση σε ένα μόνο εκπαιδευτικό) δεν προβλέπεται εάν προσμετρώνται αναλογικά στις ειδικότητες που θα τις κάνουν;

9) Τα ΠΥΣΔΕ είναι αμφίβολο αν  προλαβαίνουν να διασταυρώσουν όλα τα στοιχεία, εν μέσω μάλιστα πανελλαδικών εξετάσεων και προσπάθειας «στρατωνισμού». Αυτό είναι μάλιστα και  επί πλέον πρόβλημα για τους αιρετούς που έχουν ιδιάζοντα ρόλο ως μέλη. Επομένως οι αιρετοί οφείλουμε (όπως και τα μη αιρετά μέλη) να έχουμε με σημαντική χρονική άνεση όλα τα στοιχεία του Survey, ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε  και να  κάνουμε αντιπαραβολές με τα στοιχεία που έχουμε για κάθε σχολείο ή τουλάχιστον δειγματοληπτικά στα μεγάλα ΠΥΣΔΕ, όπως της Αχαΐας.

10) Βασική παράμετρος αποτελεί το νέο διδ. ωράριο (+2 ώρες), το οποίο οδηγεί:

α) Σε μείωση έως μηδενισμό σε πολλές ειδικότητες της δημιουργίας νέων οργανικών κενών (λόγω συνταξιοδοτήσεων κλπ), αφού  ανέβηκε τόσο ο μ.ο. δημιουργίας οργ. κενών (από 18,5 σε 20), όσο και ο ελάχιστος αριθμός ωρών για να βγει οργανική θέση σε σχολείο που θέτει το Υπουργείο (από 11 σε 12).

β)  Δεν συνυπολογίζει διδ. ώρες από θέσεις ευθύνης.

γ) Δεν συνυπολογίζει διδ. ώρες από τα ΣΕΠ και Project

δ) Δεν κάνει αναφορά στις 2 διδ. ώρες που είναι υποχρεωτικές για χορωδία στους ΠΕ16. Να υποθέσουμε αυτονόητα ότι λαμβάνονται υπόψη;

ε) Οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό θεωρούνται ότι αφήνουν τα οργανικά κενά εάν έχουν υπερβεί το ένα έτος ή έχουν πάρει παράταση της απόσπασής τους. Οι υπόλοιποι αποσπασμένοι μετρούν στις οργανικές τους θέσεις (όπως και όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ).

11) Τα τμήματα των σχολείων μένουν για φέτος όπως τελικά λειτούργησαν. Βεβαίως για την επόμενη χρονιά θα έχουμε πολύ πιθανά αλλαγές (όχι μόνο λόγω του ανώτατου ορίου των 27 μαθητών ανά τμήμα, αλλά και άλλων παράπλευρων ενεργειών για να έχουμε στα περισσότερα σχολεία μείωση).

12) Το Υπουργείο θεωρεί ότι γι’ αυτή την περίοδο ως «ομάδες σχολείων» θεωρούνται αυτές που δηλώθηκαν με μια άλλη αιφνιδιαστική εγκύκλιο το Μάρτη, για την οποία πολλά δεν συνεδρίασαν τα ΠΥΣΔΕ (όπως της Αχαΐας, για το οποίο εκκρεμεί η αναχωροθέτηση), ενώ άλλα έκαναν αλλαγές μέσα σε κλίμα βιασύνης. Μπορεί να γίνει αυτή την περίοδο; Σίγουρα όχι μέχρι τις 31 Μαΐου, αφού ο χρόνος είναι ελάχιστος. Ποιοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της μη σύγχρονης αναχωροθέτησης;

13) Δεν τίθεται αυτή τη φάση αλλαγή στις αναθέσεις. Σημειώνεται επίσης με έμφαση ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο οι Α΄ αναθέσεις της κανονικής ειδικότητας και κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους, σε περίπτωση κοινής Α ανάθεσης (π.χ. ΠΕ10 και ΠΕ13 στο Γυμνάσιο, όπως και πολλές στην Τεχν. Εκ/ση).

14) Τα οργανικά κενά για τους υπεράριθμους του κάθε σχολείου θα είναι πολύ λιγότερα, ενώ αντίστροφα φέτος θα είναι πολύ περισσότεροι (με βάση τα προηγούμενα). Πιθανά η «τάση επιθυμίας» για να επιδιώξουν να βγουν οι συνάδελφοι υπεράριθμοι, να είναι αντίστροφη απ’ ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, λόγω του κινδύνου του 60% και της πιθανής υποχρεωτικής μετάθεσης. Αυτό σημαίνει μείωση της ζήτησης για «άρση της υπεραριθμίας» και επομένως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε σχολείο μεταξύ των συναδέλφων, αλλά και των Διευθυντών ώστε να μη δημιουργηθούν «φαινόμενα ανθρωποφαγίας». Αν δημιουργηθούν λάθη, παραβλέψεις ή παραποιήσεις οι συνάδελφοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της ένστασης στο ΠΥΣΔΕ.

Σημείωση: Τα ΔΣ των ΕΛΜΕ αλλά και το ΔΣ της ΟΛΜΕ πρέπει σε έκτακτες συνεδριάσεις άμεσα να πάρουν αποφάσεις και να συντονίσουν την δράση των αιρετών πανελλαδικά.

26-5-2013

Οι Παν. Μπούρδαλας και Αντ. Ναξάκης είναι αιρετοί σε Αχαΐα και Χανιά αντίστοιχα

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*