Οι ΕΛΜΕ για την ανακοίνωση των επιπλέον κενών από τα τυπικά οργανικά κενά στη Δυτική Αττική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ KENA ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥΣ

Είναι γνωστό ότι οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών αποτελούν προνομιακή πολιτική επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεν αποτελούν, δηλαδή, τυπικές υπηρεσιακές μεταβολές στη βάση των κενών που επεξεργάζονται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Ο αριθμός των μετατεθειμένων εκπαιδευτικών ειδικά στην Αττική, που συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις για μετάθεση, πολύ συχνά είναι αρκετά μεγαλύτερος απ’ τα αντίστοιχα κενά των σχολικών μονάδων που πρέπει να καλυφθούν.  Συνήθως ένα μεγάλο μέρος αυτού του εκπαιδευτικού προσωπικού καλύπτει διοικητικές ανάγκες (Διευθύνσεις, ΥΠΕΠΘ κ.λ.π.).

Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι να εμφανίζεται ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών που παραμένει στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ, δηλαδή χωρίς οργανική θέση σε κάποια σχολική μονάδα. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι να υπάρχουν, στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, περιφερόμενοι εκπαιδευτικοί και ταυτόχρονα σχολικές μονάδες με ελλείψεις προσωπικού. Η κατάσταση αυτή γίνεται εκρηκτική σε συνδυασμό με τις αποφάσεις των Μνημονίων για την  εκπαίδευση και για απολύσεις 150000 εργαζομένων  στο Δημόσιο.

Επιβάλλεται ο κλάδος και πρώτα απ’ όλα η ΟΛΜΕ, να απαιτήσει όλοι οι εκπαιδευτικοί να καταλαμβάνουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα ανεξάρτητα απ’ τα κενά που τελικά δημιουργούνται.

Στη Δυτική Αττική, εδώ και χρόνια, είναι πάγιο το αίτημα του εκπαιδευτικού συνδικαλιστικού κινήματος, όλοι οι εκπαιδευτικοί να καταλαμβάνουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα  σε συνδυασμό με τη διεκδίκηση τμημάτων με χαμηλό αριθμό μαθητών. Θεωρούμε ότι το όριο των 25 μαθητών ανά τμήμα είναι μεγάλο σ΄αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη κοινωνική συγκυρία.

Στο παρελθόν, όταν ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έμεναν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ήταν μικρός, η διοικητική πλευρά συμφωνούσε με την τοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών σε οργανική θέση. Αργότερα, όταν το πρόβλημα διογκώθηκε, η διοικητική πλευρά συμφωνούσε μόνο στο να αυξάνουν τα διαθέσιμα κενά, άρα και οι οργανικές θέσεις:

1) Με τα κενά που προκύπτουν από εκπαιδευτικούς με μακροχρόνια μείωση ωραρίου, από απαλλαγή των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων (Διευθυντές Σχολείων, Εκπαίδευσης κ.λ.π.) και μακροχρόνια αποσπασθέντες.

2) Με μείωση του κατώτατου ορίου των 11 ωρών, που αποτελεί το θεσμοθετημένο όριο για τη ύπαρξη οργανικού κενού σε σχολική μονάδα, στις 7 ή 8 ώρες.

Τα κενά αυτά ανακοινώνονται χαρακτηρισμένα με σαφείς και ξεκάθαρες προϋποθέσεις, διότι η τοποθέτηση εκπαιδευτικού σ’ αυτά τα κενά προϋποθέτει ότι εκ των πραγμάτων την ερχόμενη σχολική χρονιά ο εκπαιδευτικός έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να χαρακτηρισθεί ως υπεράριθμος. Πρέπει να θυμίσουμε  για τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς ότι η ρύθμιση της υπεραριθμίας αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση και ο χαρακτηρισμός τους ως υπεραρίθμων τελειώνει με το τέλος της διαδικασίας της ρύθμισης των υπεραριθμιών του Ιουνίου. Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητο ο οργανικά υπεράριθμος εκπαιδευτικός να είναι και λειτουργικά υπεράριθμος τον Σεπτέμβριο, άρα δεν είναι απαραίτητο να αναζητεί να συμπληρώσει ωράριο ή να υπηρετήσει εξ ολοκλήρου σε κάποια άλλη σχολική μονάδα.

Εξετάζοντας το θέμα της κατηγορίας αυτών των κενών κατά περίπτωση μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1) Για τα κενά που προκύπτουν από εκπαιδευτικούς με μακροχρόνια μείωση ωραρίου, από απαλλαγή των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων (Διευθυντές Σχολείων, Εκπαίδευσης κ.λ.π.) και μακροχρόνια αποσπασθέντες.

α) Στα κενά αυτά δεν μπορούν να τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί ειδικών κατηγοριών γιατί οι ίδιοι δεν χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι και ως εκ τούτου υπεράριθμος θα κριθεί αρχαιότερος εκπαιδευτικός.

β) Είναι προφανές ότι τα κενά αυτού του τύπου δεν μπορούν να δοθούν για ρύθμιση υπεραρίθμων  εκπαιδευτικών. Δεν μπορεί κάποιος υπεράριθμος εκπαιδευτικός να άρει την υπεραριθμία του από σχολείο που είναι υπεράριθμος και να πάει σε σχολείο που θα είναι πάλι υπεράριθμος.

γ) Ο εκπαιδευτικός που θα καλύψει ένα τέτοιο κενό μπορεί να χαρακτηρίζεται ως υπεράριθμος, όμως στη ουσία καλύπτει πραγματικό κενό της σχολικής μονάδας που υπηρετεί. Έως ότου τελειώσει η θητεία ή ο λόγος της μείωσης του ωραρίου του εκπαιδευτικού που αναπληρώνει, ενδέχεται να έχει εκλείψει και η οργανική του υπεραριθμία. Είναι προφανές ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ωφελείται τόσο η σχολική μονάδα όσο και ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός ωφελείται και απ’ το γεγονός ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει ρύθμιση της υπεραριθμίας του και να διεκδικήσει, κατά προτεραιότητα, κάποια άλλη σχολική μονάδα στην οποία θα προκύψει κενό στον κλάδο του.

2) Για τα κενά που προκύπτουν από μείωση του κατώτατου ορίου των 11 ωρών.

α) Στα κενά αυτά, όπως αναφέρθηκε και σε άλλο σημείο, δεν μπορούν να τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί ειδικών κατηγοριών γιατί οι ίδιοι δεν χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι.

β) Και τα κενά αυτού του τύπου δεν μπορούν να δοθούν για ρύθμιση υπεραρίθμων  εκπαιδευτικών, γιατί δεν μπορεί κάποιος να άρει την υπεραριθμία του και να πάει σε άλλο σχολείο πάλι υπεράριθμος.

γ) Αυτά τα κενά εξυπηρετούν πολλές σχολικές μονάδες, γιατί με την κάλυψη των συγκεκριμένων ωρών του κλάδου που είναι ελλειμματικός στην σχολική μονάδα όπου θα βγει το οργανικό κενό,  ταυτόχρονα μπορεί να καλυφθεί τον Σεπτέμβριο κάποια όμορη σχολική μονάδα που έχει αντίστοιχα μικρό έλλειμμα στον συγκεκριμένο κλάδο.

δ) Ο εκπαιδευτικός που θα επιλέξει να τοποθετηθεί σε ένα τέτοιο κενό γνωρίζει από την αρχή ότι τον Σεπτέμβριο θα χρειαστεί να συμπληρώσει το διδακτικό του ωράριο σε κάποια άλλη σχολική μονάδα. Το ίδιο όμως πρόβλημα θα έχει και όποιος εκπαιδευτικός καταλάβει μια τυπική οργανική θέση σε κενό των 11, 12, 13, 14 κ.λ.π ωρών. Ο εκπαιδευτικός που θα καταλάβει μια οργανική θέση κάτω από 11 ώρες τον Ιούνιο, θα έχει την δυνατότητα ως υπεράριθμος το επόμενο σχολικό έτος να κάνει άρση της υπεραριθμίας του, κατά προτεραιότητα, σε άλλη σχολική μονάδα που θα έχει κενό στον κλάδο του.

ε) Τα κενά αυτού του τύπου δεν μπορεί να προκύπτουν σε σχολική μονάδα όταν σε όμορη μονάδα υπάρχει εκπαιδευτικός με οργανική θέση, που έχει πλεόνασμα ωρών και μπορεί να καλύψει τις ώρες αυτές. Επίσης, πρέπει να δίνονται τέτοια κενά με μεγάλη φειδώ και προσοχή σε ενοποιημένους κλάδους, που έχουν όμως διαφορετικές Α’ αναθέσεις (π.χ. κλάδος ΠΕ04), γιατί με την δυνατότητα της Α’ ανάθεσης υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μετακινηθεί τον Σεπτέμβριο αρχαιότερος εκπαιδευτικός.

στ) Επίσης, δεν μπορεί να προκύπτουν τα κενά αυτού του τύπου, όταν στη σχολική μονάδα υπάρχουν εκπαιδευτικοί που καλύπτουν το ωράριό τους με Β’ ανάθεση.

Τελευταία αναπτύσσεται ένα επιχείρημα, που αναπαράγεται απ’ τη Διεύθυνση, ότι με τις επιπλέον οργανικές θέσεις που δίνονται  με τους παραπάνω τρόπους, θίγονται οι συνάδελφοι με πιο πολλά μόρια που θα έλθουν από μετάθεση την επόμενη σχολική χρονιά, διότι είναι πιθανό να χάσουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν τα κενά που θα καταλάβουν οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν το προηγούμενο σχολικό έτος σε κενά που δεν αποτελούν τυπικές οργανικές θέσεις.

Πρέπει να κάνουμε μερικές διευκρινίσεις εδώ:

α) Η διαδικασία μεταθέσεων-τοποθετήσεων, κάθε φορά, αφορά το συγκεκριμένο σχολικό έτος, που γίνεται η διαδικασία και όχι το επόμενο ή το μεθεπόμενο. Άλλωστε, τυπικά, μετατίθενται εκπαιδευτικοί σε μια περιοχή μετάθεσης για να καλύψουν τα νέα κενά που προκύπτουν το τρέχον σχολικό έτος, από αποχωρήσεις (συνταξιοδότηση, μεταθέσεις κ.λ.π) εκπαιδευτικών.

β) Στον υπολογισμό των κενών για μετάθεση υπολογίζονται και τα κενά όσων έχουν μειωμένο ωράριο λόγω θητείας (Διευθυντές κ.λ.π). Για τα κενά αυτά μετατίθενται εκπαιδευτικοί, προφανώς για να τα καλύψουν. Με ποιο σκεπτικό, λοιπόν, ζητούν να μην ανακοινώνονται, προς όφελος όσων έλθουν το επόμενο σχολικό έτος;

γ) Με την λογική αυτού του επιχειρήματος που προτάσσουν ορισμένοι, κάποιος θα μπορούσε να απαιτήσει να μη γίνονται τοποθετήσεις και σε τυπικά οργανικά κενά των 11,12,13 ωρών γιατί εύκολα μπορεί να δημιουργηθεί υπεραριθμία που θα δώσει την  δυνατότητα για την άρση της με την κάλυψη κάποιου κενού κατά προτεραιότητα.

δ) Ασφαλώς τα κενά, που προκύπτουν με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, που εφαρμόζονται έως τώρα, είναι περισσότερα απ’ τα τυπικά οργανικά κενά. Άρα και οι συνάδελφοι με πιο πολλά μόρια, που θα έλθουν το επόμενο σχολικό έτος, θα έχουν την δυνατότητα να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός στο μέλλον.

Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΦΑΧ: 2105561490

Email:a.elme.dyt.attikis@gmail.com

Ε.Λ.Μ.Ε.  Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής

 

elme-alzefy.blogspot.com//elmealzefy@gmail.com

 

 

Ετικέτες , , , , , .Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *