ΠΕΑΕ: Για τη συνάντηση με το ΔΣ της ΟΛΜΕ

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Αδιόριστων Εκπαιδευτικών σχετικά με τη συνάντηση με εκπροσώπους του ΔΣ της ΟΛΜΕ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 29/11, συνάντηση εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ένωσης Αδιόριστων Εκπαιδευτικών και του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. Ως ΠΕΑΕ είχαμε ζητήσει αυτή τη συνάντηση προκειμένου να ενημερώσουμε την ομοσπονδία για ζητήματα και αιτήματα των αδιόριστων εκπαιδευτικών, τρέχοντα και στρατηγικά, καθώς για τη διερεύνηση της δυνατότητας δυναμικών κινητοποιήσεων για το σύνολο των εκπαιδευτικών.
Καταθέσαμε στους εκπροσώπους της ομοσπονδίας κείμενο με περιγραφή της κατάσταση που βιώνει αυτή τη στιγμή το σύνολο των αδιόριστων εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα τοποθετηθήκαμε στα εξής:

1. Μείωση και ουσιαστική κατάργηση των μόνιμων διορισμών στο δημόσιο σχολείο και πρόσληψη μειωμένου, σε σχέση με άλλα χρόνια, αριθμού ελαστικά εργαζόμενων, που, όμως, είναι εμφανές ότι καλύπτουν πραγματικά κενά στα δημόσια σχολεία. Επαναλάβαμε το αίτημά μας για μόνιμους μαζικούς διορισμούς και κατάργηση της ελαστικής εργασίας

2. Επιδείνωση των συνθηκών εργασίας των αναπληρωτών κανονικού και μειωμένου ωραρίου αφού φέτος είναι αντιμέτωποι με τις περικοπές μισθών αντίστοιχες με αυτές των μόνιμων εκπαιδευτικών, με τη μη καταγραφή της προϋπηρεσίας ως μόρια κατάταξης στους πίνακες, ως μόρια διορισμού, αλλά και ως μόρια στο μισθολογικό κλιμάκιο, το ενδεχόμενο εφαρμογής για πρώτη φορά 8μηνης σύμβασης (έγγραφο που έχει σταλεί ως οδηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Παιδείας) και βέβαια την ποινικοποίηση της άρνησης αποδοχής πρόσληψης με 2ετή αποκλεισμό από τους πίνακες. Ζητήσαμε από την ομοσπονδία να υιοθετήσει τα αιτήματά μας για αύξηση μισθών, καμία αλλαγή προς το χειρότερο στις συμβάσεις των αναπληρωτών και μετατροπή των συμβάσεων των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου σε συμβάσεις κανονικού ωραρίου (κατάργηση της σχέσης εργασίας μειωμένου χρόνου),άρση της ρύθμισης για διετή αποκλεισμό, πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας.

3. Καθεστώς εργασίας με μπλοκ παροχής υπηρεσιών των εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ. Τονίσαμε στην ομοσπονδία ότι πρέπει να αντιδράσει άμεσα και δυναμικά, προκειμένου αυτό να μην επεκταθεί, αλλά και να μην εφαρμοστεί

4. Εμπαιγμός των συναδέλφων που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα διορισμού και έπρεπε να είναι διορισμένοι εδώ και τρία χρόνια. Τονίσαμε ότι το Υπουργείο, ακολουθώντας συνολικά την πολιτική της αδιοριστίας εμπαίζει τους συναδέλφους αυτούς και δε δεσμεύεται ότι θα τους διορίσει με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και καμία προοπτική νέων διορισμών. Ζητήσαμε από την ομοσπονδία παράλληλα με το αίτημα για μόνιμους διορισμούς με βάση τις πραγματικές ανάγκες να τονίζει και το θέμα της άμεσης πρόσληψης των διοριστέων συναδέλφων των προηγούμενων χρόνων

5. Στα πλαίσια συνολικής καταγγελίας του ν. 3848/2010 εκφράσαμε πιο συγκεκριμένα την πλήρη διαφωνία μας με τη λογική του φακέλου προσόντων που στην πραγματικότητα θα ισχύει ως νέος τρόπος διορισμού. Αναφερθήκαμε δε στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στην εσκεμμένη, κατά τη γνώμη μας, ανοχή του Υπουργείου στη λειτουργία σεμιναρίων από ιδιωτικούς φορείς που υπόσχονται παιδαγωγική επάρκεια έναντι χρηματικού αντίτιμου. Ζητήσαμε από την ομοσπονδία εκτός της έκδοσης καταγγελίας να πιέσει το Υπουργείο ώστε να εκδοθεί επίσημη συνολική ανακοίνωση μη αναγνώρισής τους

6. Μαρασμός της ειδικής αγωγής μέσω του κλεισίματος ειδικών σχολείων και πλήρους υποβάθμισης της παράλληλης στήριξης, των τμημάτων ένταξης και συνολικά των υποδομών. Σταθήκαμε στο γεγονός ότι η ειδική αγωγή στελεχώνεται κατά βάση από αναπληρωτές, οι οποίοι δεν έχουν και δυνατότητα άμεσου διορισμού τους στην ειδική αγωγή, αφού δεν ορίζονται καν οργανικά κενά. Ως εκ τούτου πρέπει να απαιτηθεί ο άμεσος καθορισμός οργανικών θέσεων και οι μόνιμοι διορισμοί με βάση τις ανάγκες της ειδικής αγωγής. Εκφράσαμε την ανάγκη η παράλληλη στήριξη, όπως και οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του σχολείο, να γίνεται με χρηματοδότηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και όχι του ΕΣΠΑ. Για άλλη μια φορά δε επισημάναμε την έλλειψη δημόσιου φορέα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής

7. Στην εποχή του ΔΝΤ και του Μνημονίου η κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, η φορομπηξία, η ανεργία και η φτώχεια απαιτούν συνολικές απαντήσεις και δυναμικές κινητοποιήσεις για την ανατροπή τους. Πέραν της σημασίας άμεσων απεργιακών κινητοποιήσεων με διάρκεια και δυναμική, πέραν της σημασίας πολύμορφων κινητοποιήσεων που πρέπει να γίνουν από τον κλάδο, προτείναμε στην ομοσπονδία και τη διερεύνηση δημιουργίας δικτύων αλληλεγγύης και στήριξης του συνόλου των συναδέλφων που είναι άνεργοι και έχουν οικονομικά προβλήματα, Στην κατεύθυνση αυτή ζητήσαμε οι τοπικές ΕΛΜΕ να μπορούν και να καλύπτουν πολιτικά και συναδέλφους αδιόριστους που φέτος είναι άνεργοι. Μία τέτοια αρχή θα μπορούσε να γίνει με το ζήτημα της άρνησης πληρωμής του χαρατσιού της ΔΕΗ

Οι μόνιμοι συνάδελφοι δήλωσαν ότι κατά βάση τα αιτήματά μας είναι κοινά. Δεσμεύτηκαν ότι σε ενδεχόμενη συνάντησή τους με φορείς του Υπουργείου Παιδείας θα σταθούν και θα τονίσουν τα αιτήματά μας σε σχέση με το μισθολογικό ζήτημα, τη σύμβαση και την άρση του διετούς αποκλεισμού, με έμφαση κυρίως στα προβλήματα που δημιουργεί αυτή στους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου. Στα πλαίσια της διεκδίκησης για μόνιμους μαζικούς διορισμούς, θα τονίσουν την ανάγκη για άμεσο διορισμό των συναδέλφων που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα διορισμού. Θέλουμε να σημειώσουμε εδώ τη διαφωνία που εκφράστηκε από τον εκπρόσωπο της ΠΑΣΚ σε σχέση με τους συναδέλφους που είναι εκτός του 60 και 40%, αν και η ομοσπονδία έχει εκφράσει θέση για όλους μέσα από απόφαση της συνέλευσης προέδρων. Τέλος, για το ζήτημα του δικτύου αλληλεγγύης και της πολιτικής κάλυψης και των συναδέλφων που δεν εργάζονται αυτή τη στιγμή, μας είπαν ότι είναι θέμα που πρέπει να το δουν οι κατά τόπους ΕΛΜΕ. Σχετικά δε με τις κινητοποιήσεις ειπώθηκε ότι θα μπορούσε να γίνει ένας από κοινού σχεδιασμός για κινητοποιήσεις που θα προτάσσουν ζητήματα της αδιοριστίας. Σε αυτό εμείς απαντήσαμε ότι τα ζητήματα είναι κοινά και όσα βιώνουν οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί βιώνουν ήδη ή θα βιώσουν και οι μόνιμοι συνάδελφοι και για αυτό δε θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός, αλλά πρόταγμα κάποιων αιτημάτων ανάλογα τη συγκυρία. Τέλος, εκφράσαμε την ανάγκη η ομοσπονδία να ασχοληθεί πιο ουσιαστικά και ενεργά με τα προβλήματα των αδιόριστων εκπαιδευτικών εντός και εκτός του δημόσιου σχολείου

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*