Όχι στην εισαγωγική επιμόρφωση διάλυσης των εργασιακών μας δικαιωμάτων!

Σε κάθε ευκαιρία το ΥΠΑΙΘ και η κυβέρνηση αποδεικνύουν ότι επιδιώκουν την επιστροφή των εργασιακών δικαιωμάτων στο μεσαίωνα και χρησιμοποιούν κάθε αυταρχική μεθόδευση! Σε ένα περιβάλλον αυταρχισμού και διοικητισμού, την ίδια στιγμή που το ΥΠΑΙΘ επιχειρεί την ατομική αξιολόγηση εκβιάζοντας με τη μονιμοποίηση τις/τους νεοδιόριστες/ους, κάνει απρόκλητη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και καταστρατηγεί βάναυσα το εργασιακό ωράριο θέτοντας ξανά εκβιαστικά διλήμματα. Είναι σαφές πως επιχειρεί να δημιουργήσει μια νέα γενιά πειθήνιων εργαζόμενων που θα εκτελούν εντολές ανά πάσα στιγμή με τον πέλεκυ της υποχρεωτικότητας και της αξιολόγησης να αποτελούν μια μόνιμη απειλή για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Συγκεκριμένα το ΥΠΑΙΘ επιδιώκει την:

 • αποδοχή της παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων και ειδικότερα του ορισμένου εργασιακού ωραρίου ως υποχρέωση συνδεδεμένη με τη μόνιμη και σταθερή εργασία.
 • ανά πάσα στιγμή διαθεσιμότητα του/της εργαζόμενου/ης στην απλήρωτη υπερωριακή απασχόληση που ορίζεται από τον εργοδότη και συνδέεται με την ατομική αξιολόγηση.
 • εμπέδωση της αντίληψης πως «ποτέ και τίποτα δε θα είναι αρκετό». Οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί έχουν εργαστεί ήδη στο Δημόσιο σχολείο ως αναπληρωτές/τριες για πολλά χρόνια, ενώ έχουν πραγματοποιήσει ανάλογη επιμόρφωση στο παρελθόν.
 • στρεβλή αντίληψη περί επιμόρφωσης μέσω τηλεδιασκέψεων, αντί για ουσιαστική βιωματική επιμόρφωση οργανωμένη από πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η εισαγωγική επιμόρφωση είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ και έχει τη σφραγίδα των κυβερνητικών επιλογών που προωθούνται σε όλες της χώρες της Ε.Ε. και βρίσκουν σθεναρή αντίσταση από το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό κίνημα. Είναι η βίαιη και αυταρχική ένταξη του νεοδιόριστου στο σχολείο της αγοράς. Το σχολείο του ελέγχου, της λογοδοσίας, του ανταγωνισμού, της προσοντολαγνείας, της ιεραρχικής κατάταξης, στο οποίο τα παιδιά των εργαζόμενων θα πρέπει να το πληρώνουν και στο οποίο τα παιδιά των ανέργων, των φτωχών, των μεταναστών, των κάθε είδους «διαφορετικών» -εάν βρίσκουν θέση- θα αποτελούν «προβλήματα προς διαχείριση» ενώ ταυτόχρονα θα εξορίζεται κάθε απελευθερωτική, δημιουργική διάσταση της γνώσης, και εντέλει η χαρά για όλους τους εμπλεκόμενους, εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Όλα αυτά οδήγησαν σε μια εισαγωγική επιμόρφωση που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου εκτός εργασιακού ωραρίου, ακόμα και σε ημέρες επίσημων αργιών, όπως η Καθαρή Δευτέρα, μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας ή της δεύτερης εβδομάδας του Πάσχα. Ήδη, ανακοινώνεται ανά περιοχές και ομάδες το πρόγραμμα σε ώρες εκτός εργασιακού ωραρίου στις/στους εκπαιδευτικούς. Επιμορφωτές δημιουργούν ομάδες συνομιλίας στο viber με τους επιμορφωμένους τους, χωρίς τη συναίνεσή τους, τους αναθέτουν ύλη προς μελέτη για το πρώτο μάθημα και τους υποχρεώνουν να έχουν μόνιμα ανοιχτές κάμερες για να ελέγχουν την παρουσία τους!

Επιπλέον, οι επιμορφούμενοι καλούνται να πραγματοποιήσουν υποχρεωτικά εργασίες και διάφορες εξεταστικές διαδικασίες με τις οποίες θα κριθούν αν παρακολούθησαν επιτυχώς την επιμόρφωση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος/α επιμορφούμενος και να απορριφθεί; Στην πραγματικότητα φαίνεται πως το υπουργείο επιδιώκει να θέσει ένα νέο εξεταστικό φίλτρο. Μετά το προσοντολόγιο, την προσπάθεια της επιβολής της αξιολόγησης, τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και όλα τα σχετικά που μηχανεύονται, σχεδιάζουν να βάλουν και προϋποθέσεις ελέγχου, κατηγοριοποίησης και απόρριψης ακόμα και μέσω της διαδικασίας της εισαγωγικής επιμόρφωσης. Να μην αρκεί η παρακολούθηση για να δίνεται η βεβαίωση και να μην είναι επαρκής προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος!

Ο πραγματικός χαρακτήρας της επιμόρφωσης αποδεικνύεται από ότι πολλοί από όσους καλούνται, όχι μόνο εργάζονται επί πολλά έτη στο δημόσιο σχολείο -ίσως και πολλά περισσότερα από τους επιμορφωτές τους- αλλά έχουν ήδη παρακολουθήσει στο παρελθόν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης, το οποίο με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται! Και αντί να εξαιρεθούν καλούνται να ένα εξοντωτικό και εκτός ωραρίου πρόγραμμα!

Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι:

 • Η μη συμμετοχή στην εισαγωγική επιμόρφωση, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν μπορεί να επιφέρει καμία βλαπτική επίπτωση που να σχετίζεται με τη μονιμοποίηση, ούτε με τη μισθολογική εξέλιξη.
 • Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει σε εκτός εργασιακού ωραρίου επιμορφώσεις.
 • Η εισαγωγική επιμόρφωση αφορά αποκλειστικά την αλλαγή βαθμού (και όχι μισθού ή ΜΚ) που είναι όρος για διεκδίκηση θέσης στελέχους εκπαίδευσης.

Απαιτούμε:

 • Να μη γίνει καμιά επιμορφωτική διαδικασία εκτός εργασιακού ωραρίου ή σε μέρες σχολικών διακοπών.
 • Να μην απαιτείται η εκπόνηση εργασιών τη στιγμή που η επιμόρφωση χωρίς απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.
 • Η επιμόρφωση να γίνει δια ζώσης αποκλειστικά.
 • Να απαλλαγούν όσοι έχουν ήδη παρακολουθήσει εισαγωγική επιμόρφωση.

Καλούμε την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ κάθε επιμόρφωση να πραγματοποιείται:

 • Με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, εντός του εργασιακού ωραρίου και με ταυτόχρονη απαλλαγή από άλλα καθήκοντα (π.χ. μεταξύ 15-30 Ιουνίου, 1-10 Σεπτεμβρίου).
 • Μόνο δια ζώσης με φυσική παρουσία και με την επιστημονική ευθύνη των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Διεκδικούμε:

 • Η επιμόρφωση να οργανώνεται από δημόσιους φορείς (σε σύνδεση με τα Πανεπιστήμια –Παιδαγωγικά Τμήματα), να είναι δωρεάν, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης-κατάταξης των εκπαιδευτικών με βάση τις επιμορφωτικές δραστηριότητες.
 • Οι επιμορφωτικές διαδικασίες να προτείνονται, να επιλέγονται και να ελέγχονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και η επιμόρφωση να γίνεται με ελεύθερη επιλογή, με βάση τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού, μέσα από ένα πλήθος προσφερόμενων επιλογών στις οποίες έχει διατυπώσει πρόταση και τις έχει συνδιαμορφώσει.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*