Αγωνιστική Παρέμβαση Θεσσαλονίκης: Διακήρυξη για τις εκλογές ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ-ΚΥΣΔΕ

Αγωνιστική Παρέμβαση Θεσσαλονίκης: διακήρυξη για τις εκλογές ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ-ΚΥΣΔΕ (2012)

Παρέμβασεις ΔΕ: Αποκαθηλώνουμε τους κυβερνητικούς συνδικαλιστές (εκλογές υπ. συμβουλίων 2012)

Διακήρυξη Παρεμβάσεων ΔΕ για εκλογές ΚΥΣΔΕ ’12

Παρεμβάσεις ΔΕ: Αποκαθηλώνουμε τους κυβερνητικούς συνδικαλιστές στο ΑΠΥΣΔΕ Αττικής