Σύλ. Φοιτ. Φιλολογίας ΑΠΘ-ΕΛΜΕ: Ψήφισμα για την ενιαία κατοχύρωση της Παιδαγωγικής Επάρκειας των αποφοίτων

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ Π.Π.Δ.Ε. 

Το ψήφισμα του Συλλόγου Φοιτητών Φιλολογίας του ΑΠΘ 

υπογράφουν μέχρι τώρα οι ΕΛΜΕ Ε’ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λέσβου 

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας το 2010 αφαιρέθηκε από τους φοιτητές των καθηγητικών σχολών το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, η δυνατότητα δηλαδή να συμμετέχουν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ και να διοριστούν στο δημόσιο σχολείο με μόνη προϋπόθεση το πτυχίο τους. Το δικό μας τμήμα δεν προχώρησε παρά μόνο εν έτει 2015 και με δύο φουρνιές φιλολόγων χωρίς το ΠΠΔΕ στην εξής πρόταση για την αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών:

Α) Προαιρετική κατοχύρωση της παιδαγωγικής επάρκειας, γεγονός που θα επιτευχθεί μέσα από τη διάσπαση του μέχρι πρότινος ενιαίου προγράμματος σπουδών σε δύο διαφορετικά προγράμματα σπουδών, που το ένα θα κατοχυρώνει παιδαγωγική επάρκεια ενώ το άλλο όχι. Β) Εισαγωγή προαπαιτουμένων για την επιλογή των μαθημάτων της παιδαγωγικής επάρκειας, δηλαδή θα οριστούν αυθαίρετα μια σειρά μαθημάτων κορμού και θα θεωρούνται αναγκαία προϋπόθεση για να μπορεί κανείς να επιλέξει τα μαθήματα της παιδαγωγικής.


Τη στιγμή που ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών και συνακόλουθα ένα ενιαίο πτυχίο αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οι φοιτητές συγκροτούνται συλλογικά και αντιλαμβάνονται τα δικαιώματα και την προοπτική τους ως κοινή υπόθεση, η διαμόρφωση δύο διαφορετικών προγραμμάτων σπουδών στο τμήμα μας και η απονομή δύο διαφορετικών πτυχίων τα οποία θα πιστώνουν και διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα, οδηγεί στην εξατομικευμένη ύπαρξη του φοιτητή μέσα στη σχολή, στη διάσπαση του άλλοτε ενιαίου πτυχίου αλλά και στην ατομική του ένταξη στην αγορά εργασίας. Αυτό, σε συνδυασμό με τα προαπαιτούμενα, που επιβάλουν εντατικούς ρυθμούς φοίτησης, διαμορφώνει τον ιδανικά εκμεταλλεύσιμο στον καιρό της κρίσης εργαζόμενο, ο οποίος έρχεται ατομικά αντιμέτωπος με τη σκοτεινή κατάσταση στους εργασιακούς χώρους και δεν μπορεί υπό το φόβο της απόλυσης και της ανεργίας να ορθώσει αντιστάσεις σε αυτή.

Η απόφαση του τμήματος για την μη ενιαία κατοχύρωση του ΠΠΔΕ και του αυτονόητου δικαιώματος όλων των φιλολόγων στην πρόσβαση στο δημόσιο σχολείο, αλλά και για την εισαγωγή προαπαιτουμένων στο πρόγραμμα σπουδών δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τα συμφέροντά μας ως φοιτητές και ως μελλοντικοί εργαζόμενοι. Γι αυτό το λόγο, και βασιζόμενοι στις ειλημμένες αποφάσεις του Συλλόγου Φοιτητών Φιλολογίας, απαιτούμε:

-καμία αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών σε κατεύθυνση περαιτέρω εντατικοποίησης και κατακερματισμού του πτυχίου.

-καμία προσαύξηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και καμιά εισαγωγή προαπαιτούμενων μαθημάτων.

-πρόγραμμα σπουδών ενιαίο για όλους τους αποφοίτους του τμήματος με ακέραια επαγγελματικά δικαιώματα και ΠΠΔΕ.