Δ’ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

Δ’ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 680 555
Λευκά 33 19
Άκυρα
Έγκυρα 647 536
% έδρες
ΔΑΚΕ 185 28,6 2 138 24,9 3
ΣΥΝΕΚ 140 21,6 2 127 22,9 2
ΠΑΜΕ 135 20,9 2 125 22,5 2
Αριστερή Συμπαράταξη 102 15,8 1 76 13,7 1
ΑΡΕΝ (ΜΕΤΑ) 49 7,6 70 12,6 1
ΠΕΚ 36 5,6

Δ’ ΕΛΜΕ Ανατ. Αττικής: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2016

Δ’ ΕΛΜΕ Ανατ. Αττικής εκλογές ΔΣ 2016 2015
Ψήφισαν 555 532
άκυρα 19 22
λευκά
έγκυρα 536 510
ψήφοι % έδρες
ΔΑΚΕ 138 25,7 2 125 24,5 4
ΣΥΝΕΚ 127 23,7 2 162 31,8 3
ΠΑΜΕ 125 23,3 2 122 23,9 1
Αριστερή Συμπαράταξη Καθηγητών (Παρεμβάσεις, ανένταχτοι) 76 14,2 1 85 16,7 1
ΑΡΕΝ 70 13,1 0,0
ανεξάρτητος υποψήφιος 16 3,1