ΕΛΜΕ Ιωαννίνων: αποτελέσματα εκλογών για το ΔΣ της ΕΛΜΕ και το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

2013 2015* μεταβολή
ψήφοι έδρες ψήφοι έδρες ψήφοι έδρες
ΔΑΚΕ 265 3 210 3 -55
ΑEKE 208 2 202 2 -6
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 163 2 153 2 -10
ΠEΚ 148 2 123 2 -25
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ 99 47 -52
Ανεξάρτητοι 66 35 -31
Για συνέδριο ΟΛΜΕ:
  Continue reading

ΕΛΜΕ Φωκίδας: αποτελέσματα εκλογών για το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

Στις εκλογές που έγιναν στην Άμφισσα  στις   14 Μαΐου  2015 για την ανάδειξη αντιπροσώπων της στο 17ο  Συνέδριο τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

Ψήφισαν :  139 – Άκυρα/ Λευκά: 7 – Έγκυρα: 132

Δελφική Ανεξάρτητη Κίνηση Καθηγητών (ΔΑΚ Καθηγητών) : 39

Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών ( ΠΑΜΕ): 49, 1 αντιπρόσωπος

ΣΥΝεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις- Ενωτικό Μέτωπο Φωκίδας ‘’ Αλ. Δελμούζος: 35

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις- Κινήσεις: 09

Β’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αθήνας: αποτελέσματα εκλογών για το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

Β’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αθήνας 2015 – εκλογές ΟΛΜΕ
ψήφισαν 348
άκυρα 9
λευκά
ψήφοι % έδρες
ΣΥΝΕΚ 181 53,4 2
Παρεμβάσεις 85 25,1 1
ΠΑΜΕ 47 13,9
ΔΑΚΕ 15 4,4

Β’ ΕΛΜΕ Αθήνας: αποτελέσματα εκλογών για το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

Β’ ΕΛΜΕ Αθήνας 2015 – εκλογές ΟΛΜΕ 2013 – εκλογές ΟΛΜΕ
ψήφισαν 283 291
άκυρα 4 3
λευκά
ψήφοι % έδρες ψήφοι % έδρες
Ενωτικό Ψηφοδέλτιο 134 48,0 2 75 26,0 1
Αγων. Παρέμβαση 76 27,2 1 78 27,1 1
ΔΑΚΕ 38 13,6 59 20,5 1
ΠΑΜΕ 31 11,1 50 17,4
Αγων. Δημοκρ. Εκπ. Κίνηση 0,0 36 12,5

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ : Continue reading

Β’ ΕΛΜΕ Έβρου: αποτελέσματα εκλογών για το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

Β’ ΕΛΜΕ Έβρου 2015 – εκλογές ΟΛΜΕ
ψήφισαν 263
άκυρα 4
λευκά
ψήφοι % έδρες
Αγων. Συσπείρωση 170 65,6 2
ΔΑΚΕ 56 21,6 1
ΠΕΚ 31 12,0
ΠΑΜΕ 2 0,8

ΕΛΜΕ Ηρακλείου: αποτελέσματα εκλογών για το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

ΕΛΜΕ Ηρακλείου 2015 – εκλογές ΟΛΜΕ
ψήφισαν 1126
άκυρα 40
λευκά
ψήφοι % έδρες
ΣΥΝΕΚ 375 34,5 4
ΠΕΚ (ΠΑΣΚ) 220 20,3 2
ΠΑΜΕ 146 13,4 2
Αγων. Παρέμβαση 134 12,3 2
Αριστερή Παρέμβαση-Συσπείρωση 108 9,9 1
ΔΑΚΕ 55 5,1
Αγων. Κινήσεις 29 2,7

ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: τα αποτελέσματα των εκλογών για το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ – Πρώτες εκτιμήσεις

Ορισμένες άμεσες εκτιμήσεις από τα συνολικά αποτελέσματα στο νομό Θεσσαλονίκης για τις εκλογές αντιπροσώπων του 17ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ

–         Η καλλιέργεια ενός κλίματος αναμονής στα πλαίσια των γενικότερων εξελίξεων,  καθώς και η παντελής απουσία της ΟΛΜΕ το τελευταίο διάστημα επέδρασαν στη συμμετοχή των συναδέλφων, η οποία είναι μειωμένη κατά 15,30%.

–         Οι Παρεμβάσεις συνεχίζουν να καταγράφουν ανοδική πορεία. Αύξησαν τις δυνάμεις τους κατά 60 ψήφους και κατά 3,56% σε ποσοστό. Εκλέγουν 7 αντιπροσώπους και διατηρούν τον ίδιο αριθμό αντιπροσώπων σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο, παρά το ότι οι αντιπρόσωποι μειώθηκαν από 51 σε 42.

–         Τα ΣΥΝΕΚ καταγράφουν άνοδο κατά 209 σε ψήφους, κατά 8,99% σε  ποσοστό και αυξάνουν τις δυνάμεις τους σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο κατά έναν αντιπρόσωπο από 13 σε 14. Ιδιαίτερα αυξάνουν τις δυνάμεις τους στις ΕΛΜΕ που έχουν αιρετό.

–         Το ΠΑΜΕ συνεχίζει να καταγράφει μείωση των δυνάμεων του σε αριθμό ψήφων κατά 224 και σε ποσοστό κατά 2,23 %. Οι αντιπρόσωποι που εκλέγει σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο μειώνονται από 10 σε 8.

–         Η ΔΑΚΕ εμφανίζεται σε κατάσταση πανωλεθρίας και χάνει δυνάμεις κατά 303 σε ψήφους, 3,29% σε ποσοστό και οι αντιπρόσωποι που εκλέγει μειώνονται σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο από 14 σε 9.

–         Η ΠΕΚ -πρώην ΠΑΣΚ- σε μόνιμη πτώση σε ψήφους κατά 202 και σε ποσοστό κατά 3,06%. Εκλέγει μόνο 4 αντιπροσώπους και όλους σχεδόν από την δεύτερη και την τρίτη κατανομή του συστήματος  που ισχύει στην εκλογική διαδικασία.

Σύνολο ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης για ΟΛΜΕ
2015 2013
αντιπ. % αντιπ. %
Ψήφισαν 4250 42 5018 51
Άκυρα-Λευκά 243 352
Έγκυρα 4003 4666
Παρεμβάσεις 641 7 16,01 581 7 12,45
ΣΥΝΕΚ 1271 14 31,75 1062 13 22,76
ΔΑΚΕ 903 9 22,56 1206 14 25,85
ΕΣΑΚ ΔΕΕ 725 8 18,11 949 10 20,34
ΠΕΚ (ΠΑΣΚ) 354 4 8,84 556 5 11,90
Αγων. Πρωτοβουλία Α ΕΛΜΕ 0,00 140 3,00
Αντεπίθεση 59 0 1,47 78 0 1,67
Αγ. Κινήσεις 54 0 1,35 73 1 1,56

αναλυτικά τα αποτελέσματα κατά ΕΛΜΕ: Continue reading

ΕΛΜΕ Εύβοιας: Συγκριτικά αποτελέσματα εκλογής αντιπροσώπων 16ου και 17ου συνεδρίου ΟΛΜΕ ,

Ψήφοι 16ο Ψήφοι 17ο Έδρες 16ο Έδρες 17ο
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 347 350 4 4
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ 112 121 1 1
ΔΑΚΕ 111 110 1 1
ΠΑΣΚ 55 1
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ 42 63
ΣΥΝΟΛΟ 667 644 7 6

ΕΛΜΕ Κέρκυρας: αποτελέσματα εκλογών για το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

ΕΛΜΕ Κέρκυρας 2015 – εκλογές ΟΛΜΕ
ψήφισαν 412
άκυρα 1
λευκά 7
ψήφοι % έδρες
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 164 40,6 2
ΣΥΝΕΚ 127 31,4 1
ΠΑΜΕ 82 20,3 1
Πορεία Αριστερή 18 4,5
ΔΑΚΕ 13 3,2

Α’ ΕΛΜΕ Κορινθίας: αποτελέσματα εκλογών για το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΤΟ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ:     271 — 3 σύνεδροι

ΕΓΚΥΡΑ:                266

ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ:         5

ΕΛΑΒΑΝ:       ΔΙΚΤΥΟ          129 (49%) και 2 σύνεδροι

ΠΕΚ                  76 (29%) και 1 σύνεδρος

ΔΑΚΕ               42 (16%)

Α.Σ.(ΠΑΜΕ)    19 (  7%)

Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας: αποτελέσματα εκλογών για το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
       
ΨΗΦΙΣΑΝ 831 Αριθμ. αντ/πων 8
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 58    
ΕΓΚΥΡΑ 773    
       
Παρατάξεις Ψήφοι Ποσοστό Εκλέγονται
ΣΥΜΜΑΧΙΑ [ΣΥΝΕΚ] 338 43,73% 4
ΔΑΚΕ 227 29,37% 3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 111 14,36% 1
ΠΑΜΕ 71 9,18% 0
ΡΑΣ 26 3,36% 0

Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας: αποτελέσματα εκλογών για το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

Ψήφισαν : 255 – Έγκυρα 252 – Λευκά 3.

Έλαβαν:

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 83 (32,93%), 1 αντιπρόσωπος

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 71 (28,17%), 1 αντιπρόσωπος

ΔΑΚΕ 55 (21,82%), 1 αντιπρόσωπος

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΠΑΜΕ) 28 (10,98%)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 15 (5,88%)

Ζ’ ΕΛΜΕ Αθήνας: αποτελέσματα εκλογών για το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ΕΛΜΕ ΣΤΟ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στο Carrefour και κέρδισε 2.000 ευρώ

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΨΗΦΟΙ

2015

ΣΥΝΕΔΡΟΙ

ΨΗΦΟΙ

2013

ΣΥΝΕΔΡΟΙ

ΨΗΦΟΙ

2011

ΣΥΝΕΔΡΟΙ

ΔΑΚΕ Δ.Ε.

77 (27,1%)

1

129 (31,4%)

1

127 (35%)

2

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΣΥΝΕΚ)

115 (40,5%)

1

125 (30,4%)

1

78 (21,2%)

1

ΕΣΑΚ Δ.Ε.

67 (23,6%)

1

70 (17,1%)

1

49 (13,31%)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

25 (8,8%)

63 (15,33%)

1

35   (9,5%)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ       ( Πλεμμένος)

24

ΠΑΣΚ Δ.Ε.

51 (13,9%)

1

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

22

ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ

6

14

13

ΣΥΝΟΛΟ

290

3

425

 4

375

 4

Η κατάρρευση του δημόσιου σχολείου και οι ανισότητες

Του Γιώργου Καββαδία*

Το δημόσιο σχολείο αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα και κινδυνεύει με κατάρρευση ως συνέπεια των μνημονιακών πολιτικών της τελευταία πενταετίας. Από τη νέα κυβέρνηση προωθούνται νομοσχέδια και τροπολογίες που δεν αντιμετωπίζουν τα εκρηκτικά προβλήματα. Η λιτή διατύπωση «ό, τι έχει να κάνει με οικονομικά δεν μπορεί να ικανοποιηθεί» απέναντι στο σύνολο των αιτημάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας σημαίνει ότι το δημόσιο σχολείο θα συνεχίσει να εκπέμπει SOS.

Η προεκλογική δέσμευση: «η αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση και την έρευνα δεν μπορεί παρά να αποτελεί αναγκαιότητα ακόμα και σε περιόδους οικονομικής ένδειας» παραπέμπεται στις καλένδες ή «σε βάθος χρόνου». Για το 2015 έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες  μόλις στο 2,47 % του ΑΕΠ (35,6% μείωση σε σχέση με το 2009) και προβλέπεται να πέσουν στο τραγικά χαμηλό ποσοστό του 1,9%, όπως προβλέπει το νέο μεσοπρόθεσμο για το 2018, με το μέσο όρο δημόσιων δαπανών για την παιδεία στην Ε.Ε είναι 5.34% και στην Ευρωζώνη 5.02%. Continue reading

ΕΛΜΕ Φθιώτιδας: Αποτελέσματα εκλογών για το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

ΕΛΜΕ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Ψήφισαν  

405

Άκυρα – Λευκά

22

Έγκυρα

383

Συνδυασμός Ανεξάρτητων Καθηγητών

191   

2

49,9 %

Ενωτική Κίνηση

98    

1

25,6 %

ΔΑΚΕ

58     

1

15,1 %

Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ)

36       

9,4 %

Εκλέγονται: Continue reading