ΣΤ’ ΕΛΜΕ Αθήνας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

ΣΤ’ ΕΛΜΕ Αθήνας 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 280 287
Λευκά 10 9
Άκυρα
Έγκυρα 270 278
% έδρες
ΔΑΚΕ 163 25,2 4 165 59,4 4
Αγωνιστική Παρέμβαση 39 6,0 1 50 18,0 1
ΠΑΜΕ 36 5,6 1 37 13,3 1
Αγων. Συσπείρωση 32 4,9 1 26 9,4 1

ΣΤ’ ΕΛΜΕ Αθήνας: αποτελέσματα εκλογών για το 18ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

ΣΤ’ ΕΛΜΕ Αθήνας 2017 – 18ο συνέδριο ΟΛΜΕ 2015 – 17ο συνέδριο ΟΛΜΕ
Ψήφισαν 273 304
άκυρα 3 7
λευκά
έγκυρα 270 297
ΔΑΚΕ 166 61,5 2 176 59,3 2
Παρέμβαση 33 12,2 1 29 9,8
ΠΑΜΕ 32 11,9 34 11,4
ΣΥΝΕΚ 29 10,7 75 25,3 1

ΣΤ’ ΕΛΜΕ Αθήνας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2016

ΣΤ’ ΕΛΜΕ Αθήνας 2016 2015
Ψήφισαν 287 314
άκυρα 9 8
λευκά
έγκυρα 278 306
ψήφοι % έδρες ψήφοι % έδρες
ΔΑΚΕ 165 59,35 4 176 57,52 4
Παρέμβαση 50 17,99 1 51 16,67 1
ΠΑΜΕ 37 13,31 1 36 11,76 1
ΣΥΝΕΚ 26 9,35 1 43 14,05 1

ΣΤ’ ΕΛΜΕ Αθήνας: αποτελέσματα εκλογών

Ψήφισαν

393

Άκυρα-Λευκά

13

 

Έδρες

ΔΑΚΕ

179

3

ΣΥΝΕΚ

95

2

Αγωνιστική Παρέμβαση

58

1

ΕΣΑΚ ΔΕΕ

48

1

Continue reading