ΕΛΜΕ Πρέβεζας: αποτελέσματα εκλογών για το 18ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

ΕΛΜΕ Πρέβεζας 2017 – 18ο συνέδριο ΟΛΜΕ
Ψήφισαν 341
άκυρα 26
λευκά
έγκυρα 315
% έδρες
ΣΥΝΕΚ 122 38,7 1
ΔΑΚΕ 86 27,3 1
ΠΑΜΕ 54 17,1 1
Μετωπική Αριστερή Παρέμβαση 53 16,8

ΕΛΜΕ Πρέβεζας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2016

2016 2014
ΕΛΜΕ Πρέβεζας Σύνολο Σύνολο
ψήφισαν 355 358
άκυρα 29 27
λευκά
έγκυρα 326 331
ΔΑΚΕ 110 33,7 83 25,1 2
Μέτωπο Δράσης και Αλληλεγγύης (ΣΥΝΕΚ) 95 29,1 149 45,0 3
Μετωπική Αριστερή Παρέμβαση* 61 18,7 39 11,8 1
Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) 58 17,8 60 18,1 1

* Το 2016 σε συνεργασία με την ΑΡΕΝ

ΕΛΜΕ Πρέβεζας: Αποτελέσματα εκλογών αντιπροσώπων για το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

  2015 2013
  ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 352    

417

   
ΕΓΚΥΡΑ: 321    

385

   
ΑΚΥΡΑ: 4    

4

   
ΛΕΥΚΑ: 27    

28

   
ΣΥΝΟΛΟ (ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ) 31    

32

   
ΜΕΤΩΠΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ 158 49,2% 2

176

45,70%

2

ΔΑΚΕ 70 21,8% 1

104

27,00%

1

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) 64 19,9% 1

60

15,60%

1

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 29 9,0%  

45

11,70%

ΠΑΣΚ    
 

 

 

ΕΛΜΕ Πρέβεζας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ

2014 2012
ΔΣ ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΔΣ
ψήφισαν 358 358 396
άκυρα 6 5 3
λευκά 21 31 30
έγκυρα 331 έδρες 322 έδρες 363 έδρες
Μέτωπο 149 3 136 7 189 4
ΔΑΚΕ 83 2 72 3 89 2
ΠΑΜΕ 60 1 31 3 54 1
Αριστερή Παρέμβαση 39 1 54 3 31