ΕΛΜΕ Πιερίας: αποτελέσματα εκλογών για το 18ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

ΕΛΜΕ Πιερίας 2017 – 18ο συνέδριο ΟΛΜΕ
Ψήφισαν 607
άκυρα 10
λευκά 7
έγκυρα 590
% έδρες
ΔΑΚΕ 201 34,1 2
ΑΑΚ (ΣΥΝΕΚ, Πράσινοι) 136 23,1 2
Κίνηση Ελεύθερων Εκπ/κών 134 22,7 1
ΠΑΜΕ 100 16,9 1
Αγωνιστική Παρέμβαση 19 3,2

ΕΛΜΕ Πιερίας: αποτέλεσματα εκλογών ΔΣ και ΝΤ ΑΔΕΔΥ

ΕΛΜΕ Πιερίας εκλογές ΔΣ 2016
Ψήφισαν 601
άκυρα 15
λευκά
έγκυρα 586
ψήφοι % έδρες
ΔΑΚΕ 175 29,9 2
ΚΕΕ 158 27,0 2
ΑΑΚ (ΣΥΝΕΚ) 147 25,1 2
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) 79 13,5 1
Αγωνιστική Παρέμβαση Πιερίας 27 4,6
ΕΛΜΕ Πιερίας εκλογές ΝΤ ΑΔΕΔΥ 2016
Ψήφισαν 601
άκυρα 14
λευκά
έγκυρα 587
ψήφοι % έδρες
ΔΑΚΕ 170 29,0
ΑΑΚ (ΣΥΝΕΚ) 160 27,3
ΚΕΕ 136 23,2
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) 97 16,5
Αγωνιστική Παρέμβαση Πιερίας 24 4,1

ΕΛΜΕ Πιερίας: αποτελέσματα εκλογών για το 16ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

Οι Παρεμβάσεις συμμετέχουν στην Αυτόνομη Αγωνιστική Κίνηση Καθηγητών (ΑΑΚ)

 

2011

2013

Ψήφισαν

658

683

Έγκυρα

629

663

άκυρα-λευκά

29

20

2011

2013

Ψήφοι Ποσοστό % Έδρες Ψήφοι Ποσοστό

%

Έδρες
ΔΑΚΕ 196 31,16% 2 165 24,9 2
ΠΑΣΚ 164 26,07% 2   56 8,4 0
ΕΣΑΚ ΔΕΕ 148 23,53% 2 117 17,6 1
ΑΑΚ 121 19,24% 1 183 27,6 2
ΚΕΕ 127 19,1 2
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ    15 2,3 0
ΣΥΝΟΛΑ 629 7 663   7