Συντονιστικό φορέων για τη διατήρηση των διαπολιτισμικών σχολείων: Ανοιχτή επιστολή στην υπ. Παιδείας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. Α-Ε ΚΙΑΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Προς την Υπουργό Παιδείας κ. Αγγελική – Ευφροσύνη Κιάου

Κοιν. προς το Γενικό γραμματέα Υπουργείου Παιδείας κ. Β. Κουλαϊδή

Την ειδική γραμματέα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κ. Α. Λινού

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Γνωρίζουμε ότι ο χαρακτήρας της παρούσας κυβέρνησης δεν της επιτρέπει την λήψη αποφάσεων ουσιαστικού χαρακτήρα σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, πολύ δε περισσότερο την αλλαγή της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία αυτή. Continue reading