Α’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αθήνας (Περιστέρι): αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

Α’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αθήνας (Περιστέρι) 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 522 465
Λευκά 18 20
Άκυρα
Έγκυρα 504 445
% έδρες % έδρες
ΔΑΚΕ 207 41,1 3 168 37,8 3
Αγωνιστική Παρέμβαση 112 22,2 2 131 29,4 2
Εκπαιδευτική Συνεργασία 75 14,9 1
ΠΑΜΕ 68 13,5 1 56 12,6
ΣΥΝΕΚ 42 8,3 90 20,2  2

Α’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αθήνας (Περιστερίου): αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2016

Α’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αθήνας (Περιστερίου) εκλογές ΔΣ 2016 2015
Ψήφισαν 465 486
άκυρα 20 22
λευκά
έγκυρα 445 464
ψήφοι % έδρες
ΔΑΚΕ 168 37,8 3 166 35,8 3
Αγωνιστική Παρέμβαση 131 29,4 2 137 29,5 2
ΣΥΝΕΚ 90 20,2 2 85 18,3 1
ΠΑΜΕ 56 12,6 76 16,4 1