Β’ ΕΛΜΕ  Αθήνας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

Β’ ΕΛΜΕ  Αθήνας Δεκ. 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ Γεν. 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 280 285
Λευκά 11 10
Άκυρα
Έγκυρα 269 275
% έδρες % έδρες
Αγωνιστική Παρέμβαση 110 40,9 3 105 29,3 3
Ενωτικό Ψηφοδέλτιο (ΣΥΝΕΚ) 76 28,3 2 94 26,3 3
ΠΑΜΕ 42 15,6 1 36 10,1 1
ΔΑΚΕ 39 14,5 1 40 11,2
Αξιοκρατία & Διαφάνεια στην Παιδεία 2 0,7

ΕΛΜΕ Δράμας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

ΕΛΜΕ Δράμας 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 603 620
Λευκά 36 35
Άκυρα 18 14
Έγκυρα 549 571
% έδρες αντιπρόσ. ΝΤ ΑΔΕΔΥ % έδρες
ΔΑΚΕ 236 43,0 3 12 251 44,0 3
ΠΕΚ 94 17,1 1 5 73 12,8 1
Αγωνιστική Παρέμβαση 92 16,8 1 5 108 18,9 1
ΣΥΝΕΚ 65 11,8 1 4 68 11,9 1
ΠΑΜΕ 62 11,3 1 4 71 12,4 1

Β’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αθήνας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

Β’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αθήνας 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 356 372
Λευκά 6 9
Άκυρα 3 5
Έγκυρα 347 358
% έδρες % έδρες
ΣΥΝΕΚ 148 42,7 3 160 44,7 2
Αγωνιστική Παρέμβαση 76 21,9 2 91 25,4 2
ΠΑΜΕ 51 14,7 1 46 12,8 2
ΔΑΚΕ 34 9,8 1 37 10,3
Ανεξάρτητοι 23 6,6 1
Ανεξάρτητος 15 4,3 24 6,7

Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 302 318
Λευκά
Άκυρα
Έγκυρα 291 306
% έδρες % έδρες
ΔΑΚΕ 102 35,1 3 93 30,4 2
Ενωτική Αγων. Πρωτοβουλία (ΣΥΝΕΚ) 68 23,4 2 75 24,5 2
ΠΕΚ 57 19,6 2 67 21,9 2
ΠΑΜΕ 40 13,7 37 12,1 1
Αγωνιστική Παρέμβαση-Συσπείρωση 30 10,3 34 11,1

Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 683 568
Λευκά 22 16
Άκυρα 9
Έγκυρα 652 552
% έδρες % έδρες
Ενωτική Πρωτοβουλία (ΣΥΝΕΚ) 248 38,0 3 220 39,9 4
ΔΑΚΕ 203 31,1 3 169 30,6 3
ΠΑΜΕ 107 16,4 2 84 15,2 1
Αντίσταση* 94 14,4 1
Αγωνιστική Κίνηση (Παρεμβάσεις) 74 13,4 1
Ανεξάρτητος (Κουτσούκος) 5 0,9

*Την Αντίσταση στηρίζουν Παρεμβάσεις, ΑΡΕΝ, ανένταχτοι

ΕΛΜΕ Πειραιά: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

ΕΛΜΕ Πειραιά 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 1176 1038
Λευκά 46 12
Άκυρα 12
Έγκυρα 1130 1014
ΠΑΜΕ – ΑΣΕ 358 31,7 3 380 37,5 3
ΣΥΝΕΚ 284 25,1 2 221 21,8 2
ΔΑΚΕ 204 18,1 2 186 18,3 2
Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής (Αγ. Παρέμβαση- Αγ. Κινήσεις – Συνεργαζόμενοι) 156 13,8 1 166 16,4 2
ΠΕΚ (ΠΑΣΚ) 112 9,9 1 52 5,1
ΑΡΕΝ 16 1,4 9 0,9

 

ΕΛΜΕ Βοιωτίας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

ΕΛΜΕ Βοιωτίας 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 480 513
Λευκά 22 21
Άκυρα
Έγκυρα 458 492
% έδρες % έδρες
Ενωτική Κίνηση 136 29,7 2 139 28,3 2
Κοινό Μέτωπο (ΔΑΚΕ-ΠΕΚ) 106 23,1 2 114 23,2 2
Πρωτοβουλία (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) 92 20,1 2 88 17,9 1
Αγων. Ενότητα-Παρεμβάσεις 75 16,4 1 88 17,9 1
ΠΑΜΕ 49 10,7 63 12,8 1

ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας: : αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 603 632
Λευκά 17 22
Άκυρα
Έγκυρα 586 610
% έδρες % έδρες
ΣΥΝΕΚ 206 35,2 3 185 30,3 3
Παρεμβάσεις 153 26,1 2 120 19,7 2
ΠΑΜΕ 118 20,1 2 121 19,8 2
Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία (ΑΡΕΝ) 61 10,4 79 13,0
ΔΑΚΕ 48 8,2 55 9,0
Ανεξ. Κέντρο Αγώνα* 12 2,0  

* Το Ανεξ. Κέντρο Αγώνα το 2017 συμμετείχε στις εκλογές από κοινού με την Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία (ΑΡΕΝ)

ΕΛΜΕ Κέρκυρας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

ΕΛΜΕ Κέρκυρας 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 488 461
Λευκά 28 22
Άκυρα
Έγκυρα 460 439
% έδρες % έδρες
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση-ΕΑΚ* 210 45,7 3 204 46,5 3
Αριστερή Συνεργασία (ΣΥΝΕΚ) 116 25,2 2 119 27,1 2
ΠΑΜΕ 102 22,2 2 116 26,4 2
ΔΑΚΕ 32 7,0

*Οι Παρεμβάσεις ΔΕ συμμετέχουν στην ΕΑΚ

Α’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αθήνας (Περιστέρι): αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

Α’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αθήνας (Περιστέρι) 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 522 465
Λευκά 18 20
Άκυρα
Έγκυρα 504 445
% έδρες % έδρες
ΔΑΚΕ 207 41,1 3 168 37,8 3
Αγωνιστική Παρέμβαση 112 22,2 2 131 29,4 2
Εκπαιδευτική Συνεργασία 75 14,9 1
ΠΑΜΕ 68 13,5 1 56 12,6
ΣΥΝΕΚ 42 8,3 90 20,2  2

Δ’ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

Δ’ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 680 555
Λευκά 33 19
Άκυρα
Έγκυρα 647 536
% έδρες
ΔΑΚΕ 185 28,6 2 138 24,9 3
ΣΥΝΕΚ 140 21,6 2 127 22,9 2
ΠΑΜΕ 135 20,9 2 125 22,5 2
Αριστερή Συμπαράταξη 102 15,8 1 76 13,7 1
ΑΡΕΝ (ΜΕΤΑ) 49 7,6 70 12,6 1
ΠΕΚ 36 5,6

ΕΛΜΕ Λάρισας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

ΕΛΜΕ Λάρισας 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 1588 1489
Λευκά 132 113
Άκυρα
Έγκυρα 1456 1376
% έδρες
ΔΑΚΕ 522 35,9 3 483 35,1 3
Αγωνιστική Παρέμβαση-Συνεργαζόμενοι 363 24,9 2 316 23,0 2
ΣΥΝΕΚ 304 20,9 2 325 23,6 2
ΠΕΚ 151 10,4 1 130 9,4 1
ΠΑΜΕ 116 8,0 1 122 8,9 1

 

ΕΛΜΕ Εύβοιας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

ΕΛΜΕ Εύβοιας 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 667 657
Λευκά 44 31
Άκυρα 18 13
Έγκυρα 605 613
% έδρες
Καθηγητές/Καθηγήτριες Εν Δράσει 230 38,0 3 224 36,5 3
ΣΕΡΑ (ΣΥΝΕΚ) 141 23,3 2 125 20,4 2
ΔΑΚΕ 133 22,0 1 123 20,1 1
ΠΑΜΕ 101 16,7 1 116 18,9 1
ανξάρτητος (Αν. Τσάλλας) 25 4,1

ΕΛΜΕ Ημαθίας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

ΕΛΜΕ Ημαθίας 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 793 780
Λευκά
Άκυρα
Έγκυρα 736 727
% έδρες
ΔΑΚΕ 283 38,5 3 243 33,4 3
Ανεξάρτητος Συνδυασμός-Εκπαιδευτική Παρέμβαση (Παρεμβάσεις) 172 23,4 2 192 26,4 2
ΣΥΝΕΚ 147 20,0 1 177 24,3 2
ΠΑΜΕ 111 15,1 1 92 12,7
ΠΕΚ 23 3,1 23 3,2

Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2017

Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ
Ψήφισαν 593 579
Λευκά 22 21
Άκυρα 18 34
Έγκυρα 553 524
% έδρες
ΔΑΚΕ 206 37,3 3 185 35,3 3
ΑΡΕΝ-Αγ. Παρέμβαση-Ανένταχτοι 108 19,5 2 121 23,1 2
ΠΑΜΕ 89 16,1 1 81 15,5 1
ΠΕΚ 72 13,0 1 67 12,8
Προοδευτικών Καθηγητών Συσπείρωση (ΣΥΝΕΚ) 68 12,3 69 13,2 1